Reklama

Reklama

Zasiłek rodzinny - jak go otrzymać?

Jeśli dochód w rodzinie wynosi do 539 zł netto na osobę, masz prawo do zasiłku na dzieci. Sprawdź, jak go otrzymać!

O zasiłek rodzinny powinnaś wystąpić do ośrodka pomocy społecznej lub ośrodka pomocy rodzinie w swojej miejscowości. Czas na składanie wniosków: od 1 do 30 września.

Stawki zasiłku rodzinnego

- 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat;

- 106 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat do 18 roku życia;

- 115 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 21 lat (jeśli się uczy) i do 24 r. życia, jeśli się uczy lub studiuje i jest niepełnosprawne.

Jak wypełnić wniosek o zasiłek?

Na pierwszej stronie formularza, który otrzymasz w ośrodku, wpisujesz swoje dane, także numer PESEL (lub NIP) oraz swój stan cywilny.

Reklama

Dane twoich dzieci

Oprócz PESELU dziecka podaj nazwę przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza (zaświadczenie z placówki nie jest potrzebne – wystarczy twoje pisemne oświadczenie). Przypominamy, że o zasiłek rodzinny może wystąpić nie tylko rodzic, ale też opiekun prawny dziecka (np. babcia).

Nazwa ośrodka

W formularzu wniosku podajesz nazwę i adres ośrodka wypłacającego świadczenia rodzinne w twojej miejscowości. Dane te może wpisać też pracownik socjalny, który będzie przyjmował wniosek.

Data złożenia wniosku, twój podpis

Na końcu wniosku – po podaniu danych swoich i dzieci oraz zaznaczeniu, o jakie dodatki się ubiegasz – składasz odręczny podpis. Wpisujesz też datę złożenia wniosku do ośrodka pomocy.

Jeśli nie zostanie ci przyznany zasiłek rodzinny lub dodatki, choć twoim zdaniem spełniasz warunki do ich uzyskania, odwołuj się! Złóż do urzędu gminy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia ci decyzji.

Uwaga! Na końcu decyzji z ośrodka pomocy społecznej znajduje się pouczenie, gdzie złożyć odwołanie i do kiedy.

Różne rodzaje pomocy

Dodatek na wyprawkę szkolną - 100 zł na każde uczące się dziecko, na które jest przyznany zasiłek rodzinny.

Dodatek na rehabilitację - przysługuje na dziecko do 16 lat (i do 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności). Stawka: 60 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat, 80 zł – do 24 lat.

Dodatek na wychowawczym - 400 zł miesięcznie dla rodzica, który jest na tym urlopie i ma przyznane rodzinne.

Dodatek na dojazd dziecka do szkoły do innej miejscowości - przysługuje, gdy uczy się ono poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej: 50 zł miesięcznie (wrzesień–czerwiec).

Dodatek na internat - gdy dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej (lub podstawówce czy gimnazjum i jest niepełnosprawne). Stawka dodatku: 90 zł miesięcznie.

Dodatek dla rodzica samotnie wychowującego dziecko przysługuje ci, jeśli ojciec dziecka nie żyje (lub jest nieznany). Jego wysokość to 170 zł na każde dziecko (do 340 zł na wszystkie dzieci), natomiast na dziecko niepełnosprawne – 250 zł (nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci).

Dodatek dla wielodzietnej rodziny przysługuje na trzecie i kolejne dzieci, na które przyznano zasiłek rodzinny. Stawka: 80 zł miesięcznie na dziecko.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje