Zmiany dla urodzonych przed 1949 rokiem. ZUS przeliczy ich emeryturę

Zgodnie z informacjami zawartymi w najnowszych tablicach średniego trwania życia emeryci, szczególnie ci urodzeni przed 1949 rokiem, powinni zwrócić się do ZUS-u o ponowne przeliczenie emerytur. Odnotowano w nich bowiem spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich kategoriach wiekowych. Są to niepokojące dane, ale z punktu widzenia pobierających świadczenia emerytalne – korzystne.

Osoby urodzone przed 1949 rokiem mogą zwrócić się do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury
Osoby urodzone przed 1949 rokiem mogą zwrócić się do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury 123RF/PICSEL

Emerytura dla urodzonych przed 1949 rokiem

Przy wyliczeniu świadczenia dla osób urodzonych przed 1949 rokiem brane są pod uwagę długości okresów składkowych, nieskładkowych oraz podstawa wymiaru. Osoby te nabywają prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Kluczowy jest także wymiar okresu składkowego, który powinien wynieść co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jeżeli obliczona emerytura jest niższa od kwoty najniższej emerytury, to świadczenie podwyższa się do tej kwoty.

Emerytura przysługuje również tym ubezpieczonym, którzy osiągnęli wiek emerytalny i mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn. To świadczenie nie jest jednak podwyższane do wysokości najniższej emerytury, jeżeli okaże się, że jego wartość jest niższa.

Emeryci urodzeni przed 1949 roku mogą wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury
Emeryci urodzeni przed 1949 roku mogą wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury Arkadiusz ZiółekEast News

O jakie świadczenia może ubiegać się osoba urodzona przed 1949 r.?

Świadczenia, o jakie może się ubiegać osoba urodzona przed 1 stycznia 1949 roku, to:

  • emerytura w wieku powszechnym - przysługuje osobie urodzonej przed 1 stycznia 1949 roku, która udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 15 lat i osiągnęła wiek co najmniej 60 lat w przypadku kobiet, a w przypadku mężczyzn - 20 lat i osiągnęła wiek co najmniej 65 lat
  • emerytura obliczona według zreformowanych zasad, dla osób kontynuujących ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To świadczenie przysługuje osobie urodzonej przed 1 stycznia 1949 roku, która udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat i osiągnęła wiek co najmniej 60 lat w przypadku kobiet, a w przypadku mężczyzn - 25 lat i osiągnęła wiek co najmniej 65 lat. W tym wypadku chodzi o osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 roku i kontynuowały ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • emerytura górnicza, która przysługuje:

- osobie urodzonej przed 1 stycznia 1949 roku, która przed 1 stycznia 2009 roku ukończyła 55 lat i udowodniła okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn - w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej

- ukończyła 50 lat i udowodniła okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn - w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej

lub

- osobie urodzonej przed 1 stycznia 1949 roku, która ukończyła 55 lat i udowodniła okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn - w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej

- ukończyła 50 lat i udowodniła okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn - w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej

- bez względu na wiek i zajmowane stanowisko wykonywała pracę górniczą pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 25 lat

Przeliczenie emerytury dla urodzonych przed 1949 rokiem

Jeszcze niedawno można było zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeliczenie emerytury nawet cztery razy w roku. Nowe przepisy ograniczyły jednak tę możliwość do jednego razu - po zakończeniu roku kalendarzowego.

O ponownym przeliczeniu świadczenia powinny pamiętać szczególnie te osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 roku i mają emerytury wyliczane według starych zasad. ZUS przeliczy taką emeryturę na wniosek świadczeniobiorcy, który dołączy do wniosku dowody, dokumentujące staż lub wynagrodzenie osiągane przed przejściem na emeryturę:

  • świadectwa pracy
  • zaświadczenia o zatrudnieniu
  • zaświadczenia o wynagrodzeniu

WAŻNE: Muszą to być jednak nowe dokumenty - takie, których ZUS jeszcze nie widział.

Patrycja Skica-Ryżka: Nazywanie emocji to pierwszy krok do ich regulacjiINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas
{CMS: 0}