Karuzela z emocjami

Jedną z wielu istniejących definicji emocji jest definicja Arnolda (amerykańskiego badacza), która brzmi: "Emocje ... to odczuwana skłonność do czegoś, co jednostka intuicyjnie ocenia jako dobre (pożyteczne) lub jako złe (szkodliwe)".

Czy emocje kierują nami?, fot. Borys Czonkow
Czy emocje kierują nami?, fot. Borys CzonkowMWMedia

przyjemnie jest kochać

Mówiąc o emocjach, należałoby zastanowić się, co właściwie rozumiemy pod pojęciem emocji pozytywnych, a co negatywnych i dlaczego emocjami negatywnymi mają być: lęk, strach, gniew - a pozytywnymi: radość, przyjaźń, miłość? Na pierwszy rzut oka odpowiedź wydaje się oczywista: dlatego, że przyjemnie jest kochać i lubić kogoś, cieszyć się - a nieprzyjemnie jest bać się, czy złościć.

Psychologia mówi, że emocje negatywne szkodzą osobowości i zubożają ją, a pozytywne ją wzbogacają. Lecz, gdy zaczniemy dokładniej analizować ten problem, okazuje się, że nie jest to wcale tak proste, jasne i oczywiste. Aby to zrozumieć, należy zapoznać się z terminem frustracja. Frustracja to taki stan psychiczny, który człowiek odczuwa jako bardzo nieprzyjemny, a który pojawia się na skutek zablokowania możliwości dążenia do wyznaczonego celu (na drodze do celu pojawia się przeszkoda). Ten stan to w istocie uczuciowa projekcja porażki. Nasilenie frustracji jest uzależnione od wielu różnych czynników lecz nawet najbardziej łagodny jej stopień jest bardzo nieprzyjemny i wpływa negatywnie na człowieka.

co z tym gniewem?

Frustracja jest właściwie podstawą wszystkich emocji negatywnych. W tym kontekście, przyjaźń czy miłość będą emocjami pozytywnymi tylko wtedy, gdy są odwzajemnione. Miłość frustracyjna (nieodwzajemniona lub z innych względów niemożliwa do spełnienia) jest jedną z bardziej przykrych emocji negatywnych. Co w takim razie z gniewem? Czy gniew bez frustracji jest tak samo pozytywną emocją, jak odwzajemniona miłość i przyjaźń? Gniew wywołuje działanie, w wyniku którego powinien zniknąć. Gniew nie jest emocją negatywną tylko dlatego, że organizm stara się go zlikwidować. Ale stan psychiczny wywołany porażką jest dręczącym niepokojem, sfrustrowanym gniewem - pojawiającym się jako reakcja na mieszaninę bezsilności, wstydu i upokorzenia.

Gniew, sam w sobie, nie jest ani pozytywny, ani negatywny. Jego pozytywny lub negatywny charakter zależy od sukcesu lub porażki. Jeśli gniew motywujący do określonego działania przynosi oczekiwane wyniki - mówimy o emocji pozytywnej, jeśli nie - o emocji negatywnej. Strach, lęk - jest jednak zawsze emocją negatywną, gdyż z samego jego charakteru wynika przewidywanie porażki. Strach jest przeżyciem niebezpieczeństwa. Często, w sytuacjach odczuwanych, jako zagrażające, nie możemy zrealizować działania do jakiego zmusza nas emocja - i to właśnie obrazuje negatywny charakter strachu i lęku. Nawet jeśli podejmujemy działania, mające na celu ucieczkę przed lękiem - to nigdy nie mamy pewności, że nasze działanie przyniesie pozytywny rezultat i cały czas musimy się liczyć z możliwością porażki - a więc, możliwością frustracji.

"Lęk jest subiektywnym odczuciem niebezpieczeństwa, a jego negatywny charakter wypływa z faktu, że organizm uprzedza o porażce działania. Z tego wywodu jasno wynika, dlaczego lęk nazywamy emocją negatywną; subiektywnie groźne niebezpieczeństwo jest istotą lęku, nie można więc wyobrazić sobie takiego lęku, w którym nie byłoby żadnych wątpliwości co do możliwości ucieczki" (J. Ranschburg).

emocje górą

Wszystkie powyższe rozważania i próby zdefiniowania konkretnych emocji - nie oznaczają, że emocja to pojęcie jednolite, w taki sam sposób pojawiające się w każdej sytuacji i u każdego człowieka i że zawsze emocja (w zależności od powodzenia lub niepowodzenia podjętego działania) jest jednoznacznie pozytywna lub negatywna. Emocja jest w rzeczywistości związkiem społecznym (kochamy kogoś, złościmy się na kogoś, boimy się kogoś lub czegoś itp.) i to on (w zależności od treści) tworzy niepowtarzalny, indywidualny kolaż - zawierający zarówno pozytywne, jak i negatywne elementy i różne ich konfiguracje, zależnie od indywidualnych związków i niepowtarzalnych sytuacji.

Lidia Irla

MWMedia
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas