Reklama

Reklama

Powiedz, jak mnie kochasz

Najprostszym sposobem okazywania swoich uczuć, jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, jest mówienie o tym. Co dziesiąty Polak sądzi, że uczucia powinno się wyrażać przez obdarowywanie kochanej osoby prezentami bądź kwiatami.

Prawdziwa miłość najczęściej kojarzy się nam z zaufaniem i lojalnością, dążeniem do dobra ukochanej osoby, szacunkiem oraz życiem rodzinnym i małżeństwem. 2 proc. ankietowanych wątpi w istnienie prawdziwej miłości.

Reklama

Co to jest miłość prawdziwa

Udzielenie zwięzłej odpowiedzi na pytanie o miłość prawdziwą jest zadaniem bardzo trudnym. Tylko nieliczni twierdzili, że to uczucie, którego nie da się opisać. Co dziesiąty Polak nie potrafił udzielić odpowiedzi na to pytanie. Jedynie 2 proc. badanych zaprzeczało istnieniu miłości bądź wskazywało na jej negatywne strony, nazywając ją głupotą.

Nieco więcej osób podkreślało, że miłość jest dla nich wszystkim, że stanowi sens życia i jest równoważna z samym życiem, albo przynajmniej dodaje chęci do życia i sprawia, że staje się ono lepsze. Najczęściej jednak prawdziwa miłość kojarzy się badanym z tym, co przez wielu uważane jest za podstawę udanego związku. Prawie 1/3 utożsamia ją przede wszystkim z zaufaniem, lojalnością, uczciwością wobec partnera i wynikającym z tego poczuciem bezpieczeństwa.

6 proc. ankietowanych wskazało na wierność jako cechę prawdziwej miłości. Dla 14 proc. badanych nieodłącznym atrybutem tego uczucia jest szacunek, a dla kolejnych 8 proc. zrozumienie potrzeb drugiej osoby i akceptacja.

Prawdziwą miłość definiowano też jako przyjaźń. Część osób uważa, że miłość to przede wszystkim wzgląd na dobro kochanej osoby, co objawia się konkretną i bezinteresowną pomocą, życzliwością, zapewnieniem opieki. 6 proc. badanych twierdzi, że w takim dążeniu nie powinno być granic - należy poświęcić dobro własne lub nawet całe swoje życie dla osoby, którą się kocha. Według nich prawdziwa miłość to pełne oddanie.

Co dziesiąty badany uważa, że prawdziwa miłość realizuje się we wspólnocie, związku, byciu razem z kochaną osobą. Co dziewiąty zaś określa tę wspólnotę jeszcze ściślej - jako rodzinę. Według tych osób prawdziwa miłość to taka, która znajduje swój wyraz w małżeństwie, posiadaniu dzieci, miłości do wnuków. Po 7 proc. ankietowanych twierdzi, że dla prawdziwej miłości ważne jest, by była wzajemna, oraz że jest to uczucie, które prowadzi do zgody, spokoju, życia w harmonii. Mniejsza grupa uznaje prawdziwą miłość za uczucie "na dobre i na złe" - niezależne od okoliczności.

Zakochani

Połowa dorosłych Polaków twierdzi, że doświadczyła bezgranicznego, namiętnego, szalonego uczucia. Przeżywaniu szaleńczych uczuć sprzyja wyższe wykształcenie oraz dobre warunki materialne - zarówno te postrzegane subiektywnie, jak i faktyczne. Osoby osiągające najwyższe dochody zdecydowanie częściej niż pozostałe deklarują, że były zakochane. Również wysoka pozycja zawodowa sprzyja częstszemu zaangażowaniu emocjonalnemu.

Dla większości osób twierdzących, że były szaleńczo zakochane, tak silne emocje pozostały pojedynczym doświadczeniem. Co piąty badany deklaruje, że dwa razy w życiu był zakochany bez pamięci, nieliczni przeżyli to co najmniej 3 razy.

Stałość uczuć najczęściej deklarują osoby mające od 55 do 64 lat, natomiast najmłodsze częściej niż pozostałe twierdzą, że były zakochane co najmniej dwa razy - jedna trzecia z nich ma za sobą więcej niż jedną szaloną miłość.

Jak mnie kochasz

Najprostszy, jak się wydaje, sposób okazania swych uczuć, czyli mówienie o tym, za najlepszy uznaje co ósmy respondent. Co dziesiąty zaś sądzi, że uczucia powinno się wyrażać przez obdarowywanie kochanej osoby prezentami bądź kwiatami. Warto zauważyć, że mówienie o miłości traci na znaczeniu wraz ze wzrostem wieku badanych. Prezenty i kwiaty jako sposób okazywania uczuć zdecydowanie preferują mężczyźni oraz młodsi respondenci.

Omówione dwa sposoby wyrażania uczuć nie należą jednak do najpopularniejszych. Najwięcej badanych jest zdania, że najlepiej jest okazywać miłość przejawiając troskę, dbałość o ukochaną osobę, pomagając jej na różne sposoby, wspierając ją w trudnych życiowych sytuacjach. Podobna liczba osób uważa, że uczucie okazuje się przez szacunek, zaufanie, zrozumienie i uczciwość względem osoby, którą się kocha, a więc przez hołdowanie tym wartościom, które zdaniem dużej liczby badanych stanowią o prawdziwej miłości.

Co siódmy badany jest zdania, że prawdziwe uczucie można okazać przede wszystkim przez wspólne życie, pozostawanie z ukochaną osobą na dobre i na złe. Co ciekawe, ten pogląd częstszy jest wśród badanych najmłodszych, z których co piąty chciałby w ten sposób dać wyraz swoim uczuciom, niż wśród najstarszych - w tej grupie jedynie co dziewiąty jest zdania, że wspólne życie to wystarczający sposób na okazanie miłości. W tym wypadku należy chyba zaufać bardziej doświadczonym, którzy przeżyli z ukochaną osobą już wiele lat.

Co szósty badany uważa, że miłość należy wyrażać przez okazywanie sobie czułości, przytulanie, pocałunki itp. Jeszcze jednym popularnym sposobem okazania uczucia jest po prostu bycie miłym i uprzejmym - co siódmy respondent jest zdania, że nawet drobne gesty serdeczności, wyrazy pamięci, na przykład z okazji ważnych rocznic, wiele mówią o naszych uczuciach.

Co dziesiąty uczestnik naszego sondażu przyznaje, że nie wie, w jaki sposób należy okazywać miłość. Taka postawa jest nieco częstsza wśród badanych najstarszych oraz słabiej wykształconych (im wyższy poziom wykształcenia, tym mniej wątpliwości co do tego, jak powiedzieć "kocham"), jednak i wśród ludzi młodych są tacy, którzy nie potrafią okazywać uczuć, gdyż, jak twierdzą, jeszcze nie przeżyli prawdziwej miłości.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2005 roku przez CBOS.

Dowiedz się więcej na temat: CBOS | uczucie | uczucia | miłość

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje