40 km na godzinę. To prędkość... kichania

Kichanie to odruch, który ma na celu oczyścić nos z kurzu, roztoczy i pyłków. W kichnięcie zaangażowane są bardzo silne mięśnie, co powoduje ogromną siłę takiego „prychnięcia”. Człowiek kicha z prędkością 40 km na godz. Z nosa wylatuje wtedy około 40 tys. kropli na odległość nawet 3 metrów. Już same te liczby jasno pokazują, że powstrzymywanie kichnięcia może być niebezpieczne. W rzadkich przypadkach wstrzymywanie kichania powoduje pęknięcia naczyń krwionośnych w oczach, uszkodzenie błony bębenkowej w uszach, a nawet odnotowano pęknięcie ściany gardła.