Reklama

Reklama

Co jeść, aby przytyć?

W czasie gdy wiele osób walczy o utratę zbędnych kilogramów, są również tacy, którzy próbują osiągnąć odwrotny efekt i nieco przybrać na wadze... Brzmi nieprawdopodobnie?

Na pozór przytycie wydaje się być bardzo proste, nie jeden z nas pomyśli: "Przecież wystarczy więcej jeść, bardziej tłusto i słodko". A jednak nie tędy droga. Dietetyk Naturhouse, Lidia Fątowicz podpowiada: "Aby przytycie było skuteczne, a przy tym bezpieczne i zdrowe, bardzo ważne jest, aby jeść właściwe produkty, w odpowiednich ilościach i w stosownych odstępach czasu."

Po co w ogóle przybierać na wadze? Niedowaga jest dla zdrowia równie groźna jak otyłość. Bywa przyczyną wielu zaburzeń hormonalnych i sercowych. Niedożywiony organizm jest słaby i nie broni się przed chorobami. Często występują anemia, infekcje, próchnica, osłabienie wzroku, wypadają włosy. Pierwsze objawy niedowagi to niska masa ciała, senność, bóle głowy czy problemy z trawieniem.

Reklama

Kiedy możemy stwierdzić, że powinniśmy przytyć? Wówczas, gdy nasze BMI, czyli indeks masy ciała, spada poniżej 18,5. Taki wynik świadczy o niedowadze i w tej sytuacji należy koniecznie udać się do dietetyka, który podpowie co zrobić, aby masa ciała była prawidłowa.

Mamy już diagnozę. Co w takim razie jeść, aby przybrać na wadze?  Przede wszystkim należy spożywać regularne posiłki około pięć razy dziennie.  Jeśli jedliśmy ich tyle do tej pory, należy zwiększyć ich liczbę tak, aby jeść posiłek co dwie godziny. Oczywiście pamiętajmy, że "często" idzie w parze z "niedużo" - nie należy się przejadać.

Obfite i bogate w zdrowe produkty śniadanie stanowi dla nas podstawę. Nie może również zabraknąć wysokowartościowego białka, które znajduje się m.in. w chudym mięsie, np. drobiu, oraz jajkach, jogurcie czy wędlinie. Oprócz białka należy pamiętać o węglowodanach, które powinny stanowić składową każdego posiłku. Mowa oczy­wi­ście o węglo­wo­da­nach zło­żo­nych, czyli np. tych, pocho­dzą­cych z kaszy, pie­czywa peł­no­ziar­ni­stego, maka­ronu durum czy ciem­nego ryżu.

Czy witaminy mają jakieś znaczenie w takiej diecie? Zde­cy­do­wa­nie należy zwięk­szyć ilość dostar­cza­nych orga­ni­zmowi wita­min, ale nie prze­sa­dzać w ich daw­ko­wa­niu. Powin­ni­śmy się sku­pić głów­nie na wita­mi­nach z grupy B, ponie­waż są one odpo­wie­dzialne za meta­bo­lizm bia­łek, tłusz­czy i węglo­wo­da­nów. Jed­nak na pierw­szym miej­scu należy się sku­pić na tym, aby dieta była odpo­wied­nio zbilansowana.

A co z fast foodami? Przecież dostarczają tyle kalorii! Absolutnie należy zapomnieć o fast foodach i wszelkiej przetworzonej żywności. Nie zawierają one żadnych wartości odżywczych. W hamburgerach, hot-dogach czy frytkach znajdują się bardzo szkodliwe dla zdrowia nasycone kwasy tłuszczowe i akrylamid. Produkty sło­ne, prze­two­rzo­ne, mro­żo­ne pizze czy palusz­ki, chip­sy i zupki chiń­skie to naj­gor­sze pro­dukty, po które sięga osoba chcąca przy­tyć. Nie da się na nich dobrze przy­tyć; wszystko zaraz zamie­nia się w zbędny tłuszcz. Dlatego, jeśli chcemy zdrowo przybrać na wadze i jednocześnie wyglądać fantastycznie, od tych produktów powinniśmy trzymać się z daleka.

Nie zapominajmy również o sporcie. Osoba chcąca przytyć i pragnąca jednocześnie dobrze wyglądać powinna ćwiczyć. Nie szybko i inten­syw­nie, ale średnio-intensywnie i w dłuż­szym cza­sie. Roz­kład i spa­la­nie tkanki tłusz­czo­wej nastę­puje dopiero po 45 minutach.

Pamiętajmy, że wszystko wymaga nieco czasu. Aby przy­tyć, trzeba zwięk­szyć kalo­rycz­ność posił­ków i usta­bi­li­zo­wać inten­syw­ność ćwiczeń. Dopa­so­wać dietę i aktyw­ność do swo­jego trybu życia i moż­li­wo­ści, a wtedy spo­koj­nie można liczyć na suk­ces, czyli w tym przypadku dodatkowe kilogramy.

materiały prasowe
Dowiedz się więcej na temat: dieta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje