Reklama

Reklama

​Dziewczyna na miesiąc, Audrey Carlan

Audrey Carlan z wdziękiem i frywolnością kusi niezwykle seksowną i pikantną historią. "Dziewczyna na miesiąc" rozbudza wyobraźnię i pobudza zmysły. To propozycja dla kobiet, którym nieobce są erotyczne fantazje i które nie obawiają się przekraczać tabu.

Mia Saunders potrzebuje pieniędzy. Dużo pieniędzy. Dokładnie milion dolarów! Przestępcy grożą jej rodzinie - ma rok na spłacenie długu, który zaciągnął ojciec u jej byłego chłopaka. Jednego z licznego grona niewiele wartych facetów, dla których dziewczyna straciła niegdyś głowę. Żeby pomóc ojcu i uratować swoją rodzinę, Mia zatrudnia się jako ekskluzywna dziewczyna do towarzystwa w agencji własnej ciotki...

Wystarczy miesiąc towarzyszenia bogatemu klientowi, by spłacić kolejną ratę i jeszcze przekazać pieniądze na studia młodszej siostrze - i wcale nie musi uprawiać z nim seksu. 12 miesięcy, 12 różnych facetów i będzie wolna!

Reklama

"- Chcesz zobaczyć swojego pierwszego klienta? 

Poczułam przerażenie, ale wyprostowałam się i popatrzyłam na nią obojętnie. 

- Zaczynamy grę. 

Millie zachichotała, a potem kilka razy kliknęła coś w przeglądarce internetowej i pokazała mi zdjęcie jednego z najobrzydliwiej przystojnych facetów, jakich w życiu widziałam. Nic nie mogło odwrócić uwagi od jego uroku. Nawet na zwykłym firmowym zdjęciu jego włosy koloru ciemnego blondu, zielone oczy i silna szczęka były czymś, o czym można byłoby pisać listy do domu. Miał długie pofalowane włosy i ten niedbały, acz perfekcyjny styl, za którym teraz wszyscy tak szaleli. Ale coś mi się nie zgadzało. Ten facet nie mógł mieć więcej niż trzydzieści lat. I nie był typem faceta, który musi wynajmować kobietę do towarzystwa. Wyglądał tak, że laski z pewnością same się na niego rzucały i traciły dla niego głowę. 

- Nie rozumiem. Dlaczego on - wskazałam uśmiechniętego przystojniaka na zdjęciu - miałby potrzebować kogoś takiego jak ja?

- Bo cię wybrał".

Rzeczywistość w nowej pracy okazuje się jednak nie tak oczywista, jak sobie wyobrażała. Styczniowy mężczyzna okazuje się wyjątkowo przystojnym, seksownym i czarującym scenarzystą, a w Mii pod wpływem jego magnetycznej siły budzą się instynkty i potrzeby, o jakie się nie podejrzewała.

Dziewczyna daje się ponieść energii erotycznej, odrzucając wszelkie wątpliwości i skrupuły. Ale zbliża się czas rozstania, a myśl o nim jest bolesna. Czy tak będzie z kolejnymi klientami? Jedno jest pewnie - każdy z tych mężczyzn nauczy ją czegoś o niej samej.

Każdy tytuł serii "Dziewczyna z kalendarza" to trzy kolejne miesiące z Mią i jej niezwykłymi klientami.

Premiery 2., 3. i 4. części zaplanowane są kwiecień, lipiec i wrzesień br.

O autorce

Audrey Carlan - bestsellerowa autorka "New York Timesa", uzależniona od czytania, mieszka w California Valley razem z mężem i dwoma synami, w których - jak mówi - zakochuje się codziennie od nowa. Spod jej pióra wychodzą książki odpowiadające jej preferencjom czytelniczym, czyli szalone i pełne namiętności historie miłosne.

KONKURS: Wygraj książkę "Dziewczyna na miesiąc"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ·

1. Organizatorem Konkursu "Wygraj książkę Dziewczyna na miesiąc" (zwanym dalej “Konkursem"), jest Grupa Interia Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą na os. Teatralnym 9a, 31-946 Kraków posiadająca nr NIP 527-26-44-300 (zwany dalej "Organizatorem")

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/KobietaInteria (zwanej dalej “Fanpage")

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest: a. posiadanie konta w serwisie Facebook, c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na Fanpage’u.

3. Konkurs trwa od dnia 26 stycznia 2017 godz. 12:00 do 30 stycznia 2017 godz. 10:00

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest ksiażka Audrey Carlan "Dziewczyna na miesiąc"

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę otrzyma trójka Uczestników, którzy udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym na Fanpage’u.

3. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym 30 stycznia 2017, do godz. 16:00.

4. Nagroda zostanie przesłana pocztą

5. Organizator ma prawo podać dane na Fanpage’u oraz przekazać je do organizatora koncertu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika - zwłaszcza podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora .

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 


   

INTERIA.PL/materiały prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy