Emerytura po mężu się nie opłaca? Te wdowy powinny z niej zrezygnować

Wdowa może ubiegać się o wypłatę emerytury po zmarłym małżonku. Mimo że wiele kobiet decyduje się na takie rozwiązanie, nie wszystkim się ono opłaca. Kiedy warto z niej skorzystać, a kiedy emerytura po mężu nie jest najlepszym posunięciem? Wyjaśniamy.

Emerytura po mężu to świadczenie przysługujące wielu wdowom. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich jest to korzystne rozwiązanie.
Emerytura po mężu to świadczenie przysługujące wielu wdowom. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich jest to korzystne rozwiązanie. 123RF/PICSEL

Zgodnie z obowiązującymi przepisami współmałżonek ma prawdo do ubiegania się o wypłatę renty lub emerytury po zmarłym mężu, lub żonie. Świadczenie to nazywane jest rentą rodzinną. Potocznie określa się je również jako wdowia emerytura.

Kiedy można otrzymać emeryturę po mężu?

Prawo do emerytury po zmarłym (renty rodzinnej) przysługuje nie tylko współmałżonkowi, ale również dzieciom, wnukom lub rodzicom zmarłego. Kobieta, która chce otrzymywać  emeryturę po mężu, musi spełnić określone warunki.

Przede wszystkim musi mieć ukończone 50 lat lub osiągnąć ten wiek nie później niż 5 lat po śmierci małżonka, lub posiadać zaświadczenie o niezdolności do pracy. Prawo do emerytury po mężu mają również kobiety wychowujące dzieci poniżej 18 roku życia.

Warto zaznaczyć, że prawo do emerytury po zmarłym mężu mają także byłe żony, które spełniają powyższe warunki i miały zasądzone alimenty.

Emerytura po mężu - jaki wniosek?

Aby otrzymać prawo do świadczenia po zmarłym, konieczne jest dostarczenie do ZUS-u odpowiedniej dokumentacji.

W jej skład wchodzą:

  •  akt urodzenia oraz zgonu współmałżonka,
  •  akr urodzenia wnioskującego o wypłatę,
  •  odpis aktu małżeństwa lub inny dokument potwierdzający prawo do uzyskania świadczenia

Emerytura po mężu - ile wynosi?

Emerytura po mężu nie jest określona stałą kwotą - jak zawsze w takim przypadku zależy od wysokości opłacanych składek. Należy również pamiętać, że wdowa nie otrzymuje 100 proc. emerytury męża, a jedynie 85 proc. (pod warunkiem, że jest jedyną wnioskującą).

Wyznaczono jednak minimalną wysokość renty rodzinnej - zgodnie z tym zapisem nie może być ona niższa niż 1100 zł brutto.

Emerytura po mężu - komu się nie opłaca?

Statystyki pokazują, że ten rodzaj zasiłku jest znacznie częściej wybierany przez kobiety, niż mężczyzn. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że ich emerytury bywają niższe, chociażby ze względu na krótszy okres składkowy.

Emerytura po mężu opłaca się osobom, których świadczenie jest znacznie niższe niż współmałżonka i nawet wypłacana w wymiarze 85 proc. da wyższą kwotę. Jeśli różnica ta jest niewielka, wysokość świadczeń jest podobna lub to żona odprowadzała wyższe składki, wnioskowanie o rentę rodzinną nie będzie korzystne.

Emerytura po mężu nie opłaca się również w sytuacji, gdy wnioskują o nią także inne osoby, np. dzieci czy rodzice zmarłego. W takiej sytuacji wymiar świadczenia podnoszony jest do 90 proc. (przy dwóch wnioskujących) lub 95 proc. (przy trzech wnioskujących), a uzyskana kwota dzielona po równo. Wysokość emerytury wypłacanej wdowie może więc spaść nawet o 2/3.

Kiedy wdowa traci rentę po mężu?

Zasady wypłacania emerytury po mężu reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Zasady wypłacania emerytury po mężu reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych123RF/PICSEL

Z emerytury po mężu nie skorzystają osoby, które nie spełniają opisanych powyżej wymogów, a w chwili śmierci współmałżonka mają pracę. Jeśli wraz z jego odejściem zostały pozbawione źródła dochodu, mogą liczyć na wypłatę świadczenia czasowego.

Renta po mężu może również zostać zawieszona w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi zbyt wysokie dochody wciąż pracującej wdowy. Jeśli jej zarobki przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wypłata świadczenia może zostać wstrzymana.

***

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 16: Oskar CymsINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas