Emerytura z KRUS. Ile wynosi "trzynastka" dla rolników?

Opracowanie Anna Czowalla

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które wypłacane jest raz w roku i stanowi ważny zastrzyk finansowy dla seniorów. Może pomóc w pokryciu codziennych wydatków czy zakupie leków. Warto zaznaczyć, że “trzynastka” jest wypłacana wraz ze świadczeniami za kwiecień, a terminy wypłat są dokładnie ustalone, aby emeryci mogli spokojnie planować swoje wydatki. Sprawdzamy, ile dokładnie wynosi ta “trzynastka” dla rolników.

Rolnicy otrzymają dodatkowe świadczenie z KRUS
Rolnicy otrzymają dodatkowe świadczenie z KRUS123RF/PICSEL

Ile wynosi "trzynastka" w KRUS?

Trzynasta emerytura z KRUS w 2024 roku wynosi 1.780,96 zł brutto. Zostanie wypłacona w kwietniu razem z emeryturą lub rentą. 13-stka do pewnego progu nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i nie odprowadza się od niej składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Do otrzymania trzynastej emerytury z KRUS uprawnione są osoby, które na dzień 31 marca 2024 r. mają prawo do stałej lub czasowej emerytury i renty rolniczej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu, zatem nie musimy składać żadnego wniosku.

Prawo do trzynastki mają osoby, które pobierają takie świadczenia jak:

 • emerytura: pomostowa, okresowa, kapitałowa i częściowa;
 • emerytura w niższej wysokości niż najniższa emerytura:
 • renta z tytułu niezdolności do pracy: wypadkowa oraz dla inwalidów wojennych i wojskowych;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne;
 • renta szkoleniowa;
 • renta socjalna i renta socjalna w zmniejszonej wysokości;
 • renta rodzinna;
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. Emerytury MAMA 4+);

 • świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.
 • Sędziowie i prokuratorzy nie mają prawa do 13. emerytury. Wynika to z tego, że formalnie nie mają oni statusu emerytów. Należy również podkreślić, że osoby, które przejdą na emeryturę lub rentę po 31 marca, również nie otrzymają trzynastki. Będzie to możliwe dopiero w kolejnym roku, czyli w kwietniu 2025.

  Ile wyniesie 13. emerytura w 2024?

  Trzynasta emerytura w kwocie 1.780,96 zł brutto jest równa najniższej emeryturze po waloryzacji, która obowiązuje od 1 marca 2024 roku. Będzie ona wypłacana razem ze świadczeniami emerytalnymi, przedemerytalnymi oraz rentami. Dodatkowe środki pojawią się na kontach świadczeniobiorców 1, 5, 10, 15, 20 lub 25 kwietnia. Warto jednak podkreślić, że część emerytów otrzymała je jeszcze przed Wielkanocą. Osoby, które pobierają świadczenie i zasiłek przedemerytalny, otrzymają trzynastkę razem z emeryturą za maj.

  Kwota netto, którą otrzymają emeryci, może się różnić w zależności od indywidualnych składek zdrowotnych i podatku dochodowego. Warto pamiętać, że jeżeli łączna suma trzynastej emerytury oraz podstawowego świadczenia przekroczy 2500 zł brutto, to od kwoty brutto trzynastej emerytury zostanie potrącona składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz podatek dochodowy wynoszący 12 proc.

  Co ważne, prawo do 13-stki przysługuje wyłącznie tym osobom, które nie mają zawieszonego prawa do świadczeń emerytalnych, przedemerytalnych lub rent, np. z powodu zbyt wysokich zarobków na dzień 31 marca 2024 roku.

  Ile wynosi 13. emerytura na rękę?

  W 2024 roku trzynasta emerytura wynosi 1620,67 zł netto (na rękę). Jednak beneficjenci, którzy przekroczą kwotę 13-stki i regularnej emerytury powyżej 2500 brutto, po odjęciu wszelkich potrąceń, takich jak składka zdrowotna i zaliczka na podatek, mogą otrzymać mniejsze kwoty. Warto zaznaczyć, że ta kwota jest przyznawana automatycznie przez ZUS lub KRUS i nie wymaga składania żadnego wniosku. Oto kilka dodatkowych informacji:

  • kwota brutto: przed opodatkowaniem trzynastka wynosi 1780,96 zł brutto;

 • podatek dochodowy: jeśli miesięczny dochód emeryta przekracza około 700 zł brutto, to doliczenie do niego trzynastki może spowodować przekroczenie progu zwolnienia z PIT (podatku dochodowego). W takim przypadku pobierana zostanie zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 12 procent;

 • zwrot podatku: część seniorów może liczyć na zwrot pobranego podatku po złożeniu deklaracji podatkowej za 2024 rok. Na tę możliwość trzeba będzie jednak poczekać do lutego 2025 roku.
 • W 2022 roku emeryci oraz renciści nie płacili podatku dochodowego od trzynastej emerytury. Wówczas od "trzynastek" pobrano wyłącznie składkę zdrowotną, która wyniosła 120,46 zł. Z tego względu wysokość 13. emerytury dla wszystkich emerytów i rencistów wyniosła 1217,98 zł. Zarówno Ministerstwo Finansów oraz ZUS podkreślali, że zwolnienie tego świadczenia z podatku miało wyłącznie jednorazowy charakter i jest wyjątkiem, a nie regułą.

  W 2024 roku trzynasta emerytura wynosi 1620,67 zł netto (na rękę)
  W 2024 roku trzynasta emerytura wynosi 1620,67 zł netto (na rękę)Marek BAZAK/East NewsEast News

  Jakie świadczenia przysługują w KRUS?

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) to instytucja, która zajmuje się świadczeniami dla rolników i ich rodzin. Oprócz emerytur oraz rent wypłaca również inne dodatkowe świadczenia. Oto szczegółowa lista:

  Emerytury i renty:

  • najniższa emerytura podstawowa: 1602,86 zł netto;
  • dodatek pielęgnacyjny dla osób, które wymagają opieki: 330,07 zł netto;
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego: 495,11 zł netto;
  • dodatek kombatancki dla osób, które uczestniczyły w działaniach wojennych: 330,07 zł netto.

  Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego:

  • w przypadku choroby lub wypadku przy pracy rolniczej, KRUS wypłaca świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

  Inne świadczenia realizowane przez KRUS:

  • oprócz emerytur i rent, KRUS obsługuje również inne świadczenia, takie jak zasiłki macierzyńskie, zasiłki opiekuńcze, zasiłki rehabilitacyjne itp.

  Warto również pamiętać, że każdego roku, w marcu, emerytury i renty rolników są waloryzowane. Oznacza to dostosowanie ich kwot do wskaźników wzrostu, aby uwzględnić zmiany kosztów życia.

  Przeczytaj również:

  Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
  INTERIA.PL
  Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
  Dołącz do nas