Czy 13. i 14. emerytura może wpłynąć na decyzję o przyznaniu zasiłku?

Łukasz Piątek

Opracowanie Łukasz Piątek

W 2024 r. emeryci i renciści otrzymają trzynastą i czternastą emeryturę, które stanowią dodatkowe świadczenie pieniężne. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy „trzynastka” i „czternastka” wliczają się do dochodu i czy są brane podczas wyliczania określonego progu dochodowego przy wnioskowaniu o różnego rodzaju zasiłki.

Czy 13. i 14. emerytura wliczana jest do dochodu?
Czy 13. i 14. emerytura wliczana jest do dochodu?123RF/PICSEL

Czy 13. i 14. emerytura wlicza się do dochodu?

Trzynasta i czternasta emerytura to świadczenia, które zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wliczane są do dochodu.

Należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca wyodrębnił zasiłki i dodatki, w przypadku których 13. i 14. emerytury nie zalicza się do dochodu branego pod uwagę podczas wydawania decyzji o przyznaniu dodatkowego świadczenia.

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego
Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego123RF/PICSEL

Czy 13. i 14. emerytura wlicza się do dodatku osłonowego?

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym - informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy „trzynastka” i „czternastka” wliczają się do dochodu
Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy „trzynastka” i „czternastka” wliczają się do dochodu Marek BazakEast News

Czy 13. i 14. emerytura wlicza się do dochodu branego pod uwagę na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej?

Nie. Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej - dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby - nie bierzesz pod uwagę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów - czytamy na rządowej stronie podatki.gov.pl.

Ponadto ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów wskazuje, że, kwoty dodatkowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w:

  • art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561 i 2456);
  • art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901);
  • art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2023 r. poz. 156 i 535). 

Oznacza to, że czternasta emerytura nie pozbawi nas prawa do dodatku mieszkaniowego i nie zmniejszy jego wysokości. Tak samo jest w przypadku świadczeń z pomocy społecznej  - zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków i pożyczki na usamodzielnienie, pomocy dla rodzin zastępczych, pomocy na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki - "czternastki" nie dolicza się do dochodu.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas