Kto może otrzymać niższą, kwietniową emeryturę wraz z "trzynastką"?

Łukasz Piątek

Opracowanie Łukasz Piątek

Trzynasta emerytura do rąk niektórych seniorów trafiła jeszcze przed Wielkanocą, a w najbliższych dniach otrzymają ją kolejni beneficjenci. Jednak niektóre osoby powinny zdawać sobie sprawę, że świadczenie może zostać pomniejszone o pewną kwotę. Kogo dokładnie dotyczy taki scenariusz?

Trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń
Trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń123RF/PICSEL

Kto może liczyć na 13. emeryturę?

"Trzynastka" jest wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Miesiąc temu, czyli 1 marca br. miała miejsce kolejna waloryzacja emerytur i rent, w związku z tym świadczenia zostały podniesione procentowo. Ostateczna wysokość wskaźnika została opublikowana w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wynosi 112,12 proc.

W praktyce oznacza to, że waloryzacja wpłynęła na wzrost m.in. najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej - z 1588,44 zł brutto do 1780,96 zł brutto.

Zatem tegoroczna, trzynasta emerytura wynosi 1780,96 zł brutto, czyli maksymalnie 1620,67 zł "na rękę". Należy jednak pamiętać, że od kwoty brutto 13. emerytury w tym roku odjęta zostanie składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i podatek dochodowy w wysokości 12 proc., jeżeli suma trzynastej emerytury i świadczenia podstawowego przekroczy kwotę 2.500 zł brutto.

Emeryci otrzymają trzynaste emerytury w kwietniu
Emeryci otrzymają trzynaste emerytury w kwietniu123RF/PICSEL

Aby świadczenie zostało zwaloryzowane, nie trzeba składać wniosków - odbywa się to automatycznie - czytamy w komunikacie ZUS.

Trzynasta emerytura to dodatkowe, roczne świadczenie pieniężne, które ZUS wypłaci osobom uprawnionym do:

  • emerytury - w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy - w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kiedy "trzynastka" trafi do seniorów?

Większość emerytów trzynastą emeryturę otrzyma wraz z wypłatą kwietniowego świadczenia. Jednak pewna grupa uprawnionych do pobierania "trzynastki", mogła liczyć na te dodatkowe pieniądze jeszcze przed Wielkanocą.

Mowa o emerytach, których świadczenia wypłacane są pierwszego dnia każdego miesiąca. Jako że 1 kwietnia to ustawowo dzień wolny od pracy - niektórzy seniorzy otrzymali "trzynastkę" 29 marca br.

W tym tygodniu "trzynastka" trafi do seniorów w piątek 5 kwietnia; mowa o beneficjentach, dla których termin wypłaty świadczenia emerytalnego lub rentowego wyznaczono na 5. lub 6. dzień miesiąca. Następnie 13. emerytura będzie zostanie wysłana do pozostałych seniorów 10, 15, 19 i 25 kwietnia.

Do kogo może trafić niższe świadczenie?

Niektóre osoby, upoważnione do pobierania emerytury lub renty, mogą otrzymać je w niższej kwocie, niż zakładają. Może się tak zdarzyć w trzech przypadkach, o czym informuje "Fakt".

Otóż, będzie miało to miejsce, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób, np. matka i dwoje dzieci. Wówczas "trzynastka" jest równo dzielona między wszystkich uprawionych.

Świadczenie będzie również pomniejszone w przypadku, gdy senior posiada długi. ZUS potrąci część emerytury lub renty i przekaże je komornikowi. Należy pamiętać, że mowa wyłącznie o wspomnianej emeryturze i rencie, a nie o "trzynastce", gdyż od 13. emerytury nie można dokonywać żadnych potrąceń.

"Trzynastka" może wpłynąć pomniejszona, jeśli beneficjent ma do dopłaty podatek PIT za 2023 r. Mając na uwadze takie okoliczności - ZUS potrąci odpowiednią kwotę z kwietniowej emerytury lub renty.

„Zbliżenia”. Krzysztof Zanussi o miłości, dzieciństwie i „liczbie doskonałej”INTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas