Reklama

Jan Paweł II i starsi bracia

Z całą pewnością nie należy nic utracić z dziedzictwa, jakie papież Jan Paweł II nam pozostawił, ani z nawyku, który w nas zaszczepił, iż należy żyć zgodnie z tym wielkim duchowym dziedzictwem, które jest wspólne chrześcijanom i żydom (por. Nostra Aetate, par. 4).

Jest to wiążące zobowiązanie. To trudna droga, my jednak możemy kierować się przykładem tego, który nam tę drogę nakreślił i z odwagą i determinacją ją przebył. Czynił to nie po to, aby podkreślić ideę dialogu jako ważną samą w sobie, ale po to, aby uczynić człowieka lepszym, aby uczynić społeczeństwo bardziej sprawiedliwym, a pokój bardziej bliskim.

Walter Kardynał Kasper
Przewodniczący Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem

Lorenzo Gulli - Przez 23 lata był dziennikarzem RAI, najpierw jako watykanista, a potem jako redaktor naczelny regionalnego dziennika. W RAI sprawował także funkcję wicedyrektora programów kulturalnych. Wybrany do parlamentu, koordynował jubileusz parlamentarzystów i innych najwyższych funkcjonariuszy państwowych, w którym uczestniczyli politycy z całego świata.

Reklama

Lorenzo Gulli
Jan Paweł II i starsi bracia

Dom Wydawniczy Rafael
Dowiedz się więcej na temat: starsi | Jan Paweł II
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama