Reklama

Komu przysługuje emerytura pomostowa w 2023 roku? Zawody i nowe zasady "pomostówki"

W 2023 roku zaszło kilka zmian związanych z emeryturami pomostowymi. Za sprawą ostatniej waloryzacji, w marcu świadczenia nieznacznie wzrosły, więc na konta bankowe seniorów w tym miesiącu powinna wpłynąć wyższa kwota. Ile teraz wynosi minimalna emerytura pomostowa i kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia? Okazuje się, że aby móc cieszyć się wcześniejszą emeryturą, trzeba spełnić określone warunki.

 • Emerytury pomostowe nieznacznie wzrosły z uwagi na waloryzację świadczeń w marcu. Na konta bankowe seniorów w tym miesiącu wpłyną wyższe przelewy, jednak to nie koniec niespodzianek związanych z tym świadczeniem
 • Nie wszyscy obywatele zdają sobie sprawę ze skali zmian, jakie zaszły w 2023 roku. Przypominamy więc najważniejsze modyfikacje
 • Wyjaśniamy również, kto i kiedy może ubiegać się o emeryturę pomostową. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc otrzymywać ją od państwa?

Reklama

Co to jest emerytura pomostowa? Świadczenie obejmuje nielicznych

Emerytura pomostowa to specjalne świadczenie finansowe dla pracowników przyznawane przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego w danym kraju. 

Może zostać przyznane wyłącznie osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które przepracowały określony czas, wykonując zawód o szczególnym charakterze. Należy przez to rozumieć profesje związane z czynnikami ryzyka, które wraz z upływem czasu mogą spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, a także prace wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy.

Kiedy można starać się o emeryturę pomostową? Te warunki trzeba spełnić

O emerytury pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie Polacy, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy przez minimum 15 lat (przed 1 stycznia 1999 roku i po 31 grudnia 2008 roku).

Obowiązkowy staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe) dla pań wynosi tutaj 20 lat, a dla panów 25 lat. Wymagane jest również osiągnięcie konkretnego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę pomostową. Wynosi on odpowiednio:

 • 55 lat w przypadku kobiet
 • 60 lat w przypadku mężczyzn

O emeryturę pomostową można ubiegać się, składając wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami osobiście w siedzibie ZUS lub za pośrednictwem pełnomocnika. Można dostarczyć je bezpośrednio do placówki, przez przez internet(przez elektroniczną skrzynkę podawczą), a także korzystając z pomocy operatora pocztowego

Natomiast w sytuacji, gdy przyszły emeryt mieszka poza granicami Polski, dokumenty można złożyć za pośrednictwem urzędu konsularnego

Zawody. Komu przysługuje emerytura pomostowa w 2023 roku?

Jeśli chodzi o to, komu przysługuje emerytura pomostowa, to może zostać ona przyznana wyłącznie osobom, które pracowały w zawodach o szczególnym charakterze. Za takie zaś uznaje się profesje wymagające szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej, a także negatywnie wpływające na zdrowie z uwagi na trudne warunki wykonywania pracy

Na tej podstawie o emeryturę pomostową ubiegać mogą się m.in: 

 • maszyniści pojazdów trakcyjnych, 
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, 
 • operatorzy żurawi wieżowych, 
 • ratownicy medyczni, 
 • kolejarze
 • strażacy, 
 • górnicy, 
 • ratownicy górscy,
 • rybacy, 
 • pracownicy podziemnych kanałów ściekowych,
 • członkowie personelu statków powietrznych,

Na liście znajdziemy wiele zawodów uprawnionych do "pomostówki", dlatego warto interesować się tym tematem. Uwzględnia ona  nawet zawód sędziego, tancerza zawodowego czy dziennikarza.

Kiedy emerytura pomostowa może zostać przyznana przed spełnieniem warunków?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia Polakom ubieganie się o emeryturę pomostową jeszcze zanim spełnią oni warunki do jej przyznania. Po przyspieszone świadczenie można jednak zgłosić się nie wcześniej niż na 30 dni przed nabyciem tego prawa. 

Zatem, jeśli mamy świadomość, że za miesiąc upłynie nam 25 rok pracy, z czego minimum 15 lat przepracowaliśmy w zawodzie o wyjątkowym charakterze, wówczas  możemy już wnioskować o emeryturę pomostową.

Warto pilnować czasu, ponieważ prawo do emerytury pomostowej zostaje nam przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek, niezależnie od tego, jak długo jesteśmy już do niej uprawnieni. 

Poważne zmiany w emeryturach pomostowych w 2023 roku

W emeryturach pomostowych w 2023 roku zaszło kilka zmian. Od 1 stycznia 2023 roku częstsze mogą być kontrole Państwowej Inspekcji Pracy związane z wykazem stanowisk pracy w szczególnych warunkach. 

Pracodawca ma bowiem obowiązek prowadzić ewidencję osób, które w konkretnym czasie wykonują u niego pracę w szczególnych warunkach, bądź o szczególnym charakterze. Obowiązkowe jest opłacanie na nie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Ponadto, płatnik jest również zobowiązany, aby powiadomić swoich pracowników o wykazie stanowisk pracy w szczególnych warunkach i przekazać im wiadomość o każdej ewentualnej o odmowie wpisania ich na listę wykonujących takie prace. 

Ile wynosi emerytura pomostowa? Wysokość po waloryzacji

Zgodnie z polskim prawem wysokość emerytury pomostowej ustalana jest indywidualnie. Oblicza się ją w oparciu o staż pracy, kwotę środków zgromadzonych ze składek i kapitał początkowy. 

Postawę świadczenia dzieli się przez średnią długość życia osób w wieku 60 lat. Emerytura pomostowa nie może wynosić jednak mniej, niż minimalna emerytura w naszym kraju, która wzrosła po ostatniej waloryzacji i od 1 marca 2023 roku wynosi już 1.588,44 zł.

Czytaj także:

Trzynastki są pożyczone. 13. i 14. emerytura "od początku istnienia są finansowane z pożyczek"

Ta grupa emerytów ponad 5500 zł miesięcznie. Ty też możesz do niej należeć? 

Zobacz także:

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: świadczenia emerytalne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy