Reklama

Reklama

Miliardy na kontach, o których ZUS sam nam nie powie. Jak odzyskać pieniądze z OFE po zmarłym?

Nie każdy wie, że środki z OFE podlegają dziedziczeniu. ZUS nie ma żadnego interesu w informowaniu o należnych nam z tytułu spadku pieniądzach. O ewentualne składki i ich wypłacenie musimy zatroszczyć się sami. Na subkontach Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgromadził już ponad 500 miliardów złotych! Poniżej dowiesz się, kto i na jakich zasadach może odzyskać składki ZUS i OFE po śmierci ubezpieczonego.

Jakie składki ZUS podlegają dziedziczeniu?

Dziedziczeniu podlegają tylko składki emerytalne w ramach II filaru oraz składki OFE. W praktyce są to środki gromadzone na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Niewiele osób wie, a jeszcze mniej decyduje się na podjęcie kroków, które umożliwiają dziedziczenie tych pieniędzy po osobie zmarłej

Subkonto w ZUS jest częścią konta ubezpieczonego. Posiadają je osoby, które zdecydowały się na udział w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) lub urodziły się po 31.12.1968, nawet jeśli nie przystąpiły do OFE. W przypadku takich osób na ich subkonto (tzw. II filar) trafia 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne.

Reklama

Czytaj także: OFE trochę odrabiają, ale straty są ogromne. Zmiany w tym systemie byłyby jednak ryzykowne

ZUS nie ma interesu w informowaniu o środkach zgromadzonych na subkontach. Dlatego nie możemy liczyć na wiadomość o pieniądzach czekających na podjęcie. Aby odebrać należne nam fundusze, musimy sami postarać się o ich zwrot

Co się dzieje ze składkami ZUS po śmierci?

Według aktualnych przepisów połowa środków ze składek odprowadzanych przez osobę zmarłą przechodzi na współmałżonka. Zwykle pieniądze trafiają na jego Indywidualne Konto Emerytalne w ZUS. 

Pozostała połowa pieniędzy z subkonta jest wypłacana osobie wskazanej przez ubezpieczonego. Jeżeli zmarły nie wskazał do kogo mają trafić środki, wchodzą one do masy spadkowej. Podlegają wtedy ogólnym zasadom porządku dziedziczenia. 

Aby ustalić, czy zmarły posiadał subkonto, należy zgłosić się do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam na naszą prośbę i po okazaniu dokumentów dowiemy się, czy osoba zmarła posiadała na rachunku pieniądze, które podlegają procedurze spadkowej.  

Kto dziedziczy składki ZUS?

Dziedziczenie składek OFE i ZUS po śmierci przysługuje małżonkowi (również byłemu), osobie wskazanej bezpośrednio przez zmarłego lub prawowitemu spadkobiercy. Należy pamiętać, że aby odzyskać pieniądze z OFE po śmierci musimy sami złożyć odpowiednie dokumenty i upomnieć się o należną sumę. 

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli zmarły nie wyznaczył nikogo w testamencie i nie ma spadkobierców ustawowych. Wtedy pieniądze z subkonta należą się gminie, w której zmarły mieszkał przed śmiercią. 

Jak odzyskać pieniądze z ZUS i OFE po śmierci ubezpieczonego?

Przede wszystkim należy sprawdzić OFE zmarłego, czy faktycznie posiadał on swoje subkonto. Żeby dziedziczyć pieniądze z OFE, spadkobierca musi złożyć komplet dokumentów do macierzystego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje na temat procesu dziedziczenia subkonta możesz znaleźć na stronach ZUS.

Obok wniosku USS są to między innymi skrócony odpis aktu zgonu oraz oryginał lub kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. 

Dziedziczenie ZUS i OFE - jak się odbywa

Dziedziczenie składek OFE lub II filaru może trwać do 3 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. W takim czasie ZUS przeprowadza procedurę wypłaty środków z subkonta zmarłego ubezpieczonego. W trakcie procesu weryfikowana jest także tożsamość osoby składającej wniosek oraz jej faktycznie prawo do dziedziczenia.  

Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, pieniądze trafią na konto odpowiedniej osobie. Pamiętajmy jednak, że zostanie ona pomniejszona o 19 proc. Zwolnienie od podatku ze spadków i darowizn nie zwalnia od zryczałtowanej stawki podatku dochodowego. 

Niejasna pozostaje sprawa przedawnienia prawa do pieniędzy dziedziczonych z OFE. Teoretycznie ustawodawca nie określa terminu, w jakim należy zgłosić się do ZUS po spadek. Nie zostały również określone przepisy, które pozwalałyby na przepadnięcie pieniędzy na rzecz Zakładu lub Skarbu Państwa. Nie można jednak wykluczyć, że w razie potrzeby ZUS powoła się na ogólne zasady przedawnienia roszczeń. 

Czytaj także:

Rewolucja w dziedziczeniu. Zawężenie kręgu spadkobierców

Ponad 3 mln płatników składek ZUS dowiedzą się o stanie konta

Sukcesja w firmach. Co z przepisami o tzw. fundacji rodzinnej?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ZUS | składki ZUS | OFE | dziedziczenie majątku | składki emerytalne | spadek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy