Reklama

Reklama

Namiętności

Co nadaje życiu smak? Co sprawia, że bywa ono wyjątkowo emocjonujące? Jakie namiętności targają człowiekiem i decydują o jego wyborach, działaniu i myśleniu? Jakim namiętnościom nie potrafimy się oprzeć?

W tej książce można znaleźć błyskotliwe odpowiedzi wybitnych psychologów na te oraz na wiele innych pytań.

Cykl spotkań Bliżej Psychologii, a także książki będące ich owocem to realizacja idei, by przybliżać dokonania naukowe laikom i przedstawiać możliwości praktycznego zastosowania wyników badań i eksperymentów naukowych. Psychologia bowiem nie jest magią, współczesną alchemią czy wróżeniem z kart, nie jest też hermetycznie zamkniętą dziedziną, którą można wyizolować z codziennego życia. Być bliżej psychologii to żyć pełniej, mądrzej, lepiej. Chyba warto?

Reklama

"Wszystko zawiera się w przekonaniu, że nie można pogodzić z sobą emocji i poznania (serca i rozumu). Jako oczywiste i niewymagające dyskusji przyjmowano, że to, co należy do sfery rozumu, tym samym nie należy do sfery emocji, to zaś, co należy do sfery emocji, nie należy do sfery rozumu. Prymat - co zrozumiałe w świetle przyjętych założeń - przyznawano emocjom, intuicji, wszelkim ludzkim namiętnościom. Rozum spostrzegano jako niezbyt zdolny do radzenia sobie z problemami ludzkiego losu, w emocjach zaś upatrywano jedynej lub najważniejszej siły sprawczej ludzkiego działania. Szczególnie dotyczyło to namiętności".

Wiesław Łukaszewski (fragment Wstępu)

Wiesław Łukaszewski - wybitny autorytet z zakresu psychologii społecznej i psychologii osobowości. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również psychologia motywacji. Autor wielu istotnych artykułów publikowanych w prestiżowych pismach psychologicznych. Znawca tematyki wytrwałości. Miłośnik dobrej literatury. Obecnie profesor na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, członek prezydium Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Od kilku lat współpracuje również z miesięcznikiem "Charaktery". Autor kilku znakomitych książek, między innymi: "Wielkie pytania psychologii" (2003), "Wytrwałość w działaniu" wraz z Magdaleną Marszał-Wiśniewską (2006) oraz "Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią" (2010).

Tomasz Maruszewski - wybitny autorytet w dziedzinie psychologii poznawczej oraz psychologii emocji i motywacji. Jeden z głównych badaczy zjawiska aleksytymii i pamięci autobiograficznej w Polsce. Publikuje w prestiżowych periodykach naukowych. Znawca tematyki psychomanipulacji i wpływu społecznego oraz psychologii poznawczej. Obecnie profesor na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, członek Polskiej Akademii Nauk oraz zastępca dyrektora Instytutu Psychologii PAN. Współpracuje również z miesięcznikiem "Charaktery". Autor wielu wspaniałych książek i podręczników: "Psychologia poznania" (2001), "Pamięć autobiograficzna" (2005), "Wokół psychomanipulacji" red. wspólnie z Elżbietą Zdankiewicz-Ścigałą (2003).

Alina Kolańczyk jest profesorem psychologii, Kierownikiem Zakładu Psychologii i Motywacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie (wcześniej związana z Uniwersytetem Gdańskim). Jej zainteresowania dotyczą procesów poznawczych oraz emocjonalnych i afektywnych leżących u podłoża ludzkich działań. Autorka wielu książek oraz artykułów, między innymi: "Intuicyjność procesów przetwarzania informacji" (1991), "Czuję, myślę, jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym" (1999) oraz "Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu" (współautorka; 2004).

Tomasz Zaleśkiewicz jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Ekonomicznej. Jest także twórcą i kierownikiem Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi. W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu takich zagadnień, jak: zachowania ekonomiczne, inwestowanie pieniędzy, podejmowanie decyzji finansowych. Jest autorem kilku książek na temat psychologii inwestowania i podejmowania decyzji ryzykownych (np. "Psychologia inwestora giełdowego", "Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka"), kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych m.in. w prestiżowych pismach zagranicznych, a także autorem rozdziałów w amerykańskich podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej.

Anna Strużyńska-Kujałowicz jest doktorem psychologii, adiunktem na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologii społecznej, a w szczególności konsekwencji sprawowania władzy i jej podlegania oraz wpływu społecznego i perswazji. Jest autorką artykułów publikowanych w pismach krajowych i zagranicznych.
Namiętności. Miłość - władza - ryzyko
Wiesław Łukaszewski, Alina Kolańczyk, Tomasz Maruszewski, Anna Strużyńska-Kujałowicz, Tomasz Zaleśkiewicz
Smak Słowa

Smak Słowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje