Pięć oznak, że posiadasz najbardziej unikalny typ osobowości. Jesteś kobietą INFJ?

Jest najrzadszym, a jednocześnie najbardziej niezwykłym typem osobowości. Z uwagi na cechy, jakimi się charakteryzuje, często określa się go również mianem „rzecznika” lub „adwokata”. Osoby, które go posiadają, podążają za intuicją i własnym osądem, mocno wyróżniając się na tle innych. Stanowią jednak zaledwie 2 proc. całej populacji. Jesteś kobietą INFJ? Sprawdź.

Pięć oznak, że posiadasz najbardziej unikalny typ osobowości.
Pięć oznak, że posiadasz najbardziej unikalny typ osobowości.123RF/PICSEL

Test MBTI (Myers Briggs Type Indicator), stworzony przez Isabel Briggs Myers i Katharine Cook Briggs na podstawie teorii psychologicznych opracowanych przez Carla Gustava Junga, jest psychologicznym narzędziem, służącym do oceny typu osobowości. Wyróżniając szesnaście z nich, ma na celu pomoc ludziom w zrozumieniu siebie i swoich preferencji, a także zachowań w różnych sytuacjach.

Test MBTI może mieć szczególne znaczenie w kontekście rozwoju zawodowego. Pozwala bowiem zyskać wiedzą o naturalnych predyspozycjach oraz obszarach, które powinny sprawiać testowanemu przyjemność. Spośród szesnastu typów osobowości jeden zdarza się jednak wyjątkowo rzadko. Czym wyróżnia się INFJ?

Ile procent ludzi to INFJ? Najrzadszy typ osobowości

INFJ (ang. introverted, intuitive, feeling, judging) uwzględniono po raz pierwszy przez Myers-Briggs Type Indicator - kwestionariuszu opisującym postrzeganie i podejmowanie decyzji przez badanego. Oznacza kolejno: introwersję, intuicję, odczuwanie i osądzanie. Podobna, wyjątkowa kombinacja sprawia, że trudno znaleźć ją wśród ludzi. W ogólnej populacji posiada go zaledwie 2 proc. osób, sprawiając, że INFJ staje się najmniej powszechnym typem wśród mężczyzn i jednocześnie trzecim najrzadszym wśród kobiet.

"Rzecznik" lub "adwokat", jak inaczej określa się typ osobowości INFJ, jest introspekcyjny, intuicyjny, empatyczny i zorganizowany. Często znany bywa również ze swojego idealizmu, wnikliwości i silnego pragnienia pomagania innym. Osobowość INFJ charakteryzowała między innymi Mohandasa Gandhiego, Eleanor Roosevelt, Jimmy'ego Cartera czy Martina Luthera Kinga Jr. "Rzeczników" i "adwokatów" poznać można po szczegółach.

INFJ znany bywa ze swojego idealizmu, wnikliwości i silnego pragnienia pomagania innym
INFJ znany bywa ze swojego idealizmu, wnikliwości i silnego pragnienia pomagania innym123RF/PICSEL

Czego nie lubi INFJ? Sprawdź, czy posiadasz te cechy

Kobiety INFJ określa się mianem chodzącego paradoksu - z jednej strony chętnie oferują pomoc, potrafiąc zrozumieć każdą, nawet najbardziej skomplikowaną, życiową sytuację, zaś z drugiej lubią zachowywać dystans, ładując społeczne baterie w samotności. Tę sprzeczność widać szczególnie w życiu uczuciowym kobiet INFJ. Te, gdy pokochają, obdarzą swoją drugą połówkę głęboką i bezkompromisową miłością. Na początku mogą mieć jednak trudności z zaufaniem i pełnym zaangażowaniem.

"Adwokatki" i "rzeczniczki" są też idealistkami, zachowując wysokie standardy moralne zarówno w stosunku do samych siebie, jak również do otoczenia. Posiadają jasne ramy dobrych i złych zachowań. Uwielbiają przy tym działać dla wspólnego dobra, jednak niejednokrotnie zdarza im się boleśnie odczuwać zawód.

Tylko 2 proc. populacji szczyci się tą kombinacją cech. Jesteś w tej grupie?
Tylko 2 proc. populacji szczyci się tą kombinacją cech. Jesteś w tej grupie?123RF/PICSEL

Jesteś kobietą INFJ? Oto jak zachowuje się INFJ

Kobiety INFJ posiadają wysoko rozwiniętą intuicję. Mówi się o nich, jako o osobach z szóstym zmysłem. Wewnętrzny głos nierzadko ostrzega je przed konkretnymi decyzjami, jasno wskazując, czy dana osoba kieruje się dobrymi, czy złymi zamiarami. Zdarza się, że intuicja podpowiada im konkretny scenariusz, który wkrótce okazuje się zupełnie niedalekim od prawdy.

"Rzeczniczki", wrażliwe i podatne na zranienia, źle znoszą dodatkowo bezpośrednie, wywołujące u nich spory stres starcia. Zamiast bezpośredniej konfrontacji i ewentualnej kłótni, wolą raczej załatwić wszelkie nieporozumienia na drodze ugody.

Co więcej, do działania motywuje je wyłącznie jasno określony cel. Wszystko przez to, że wyjątkowo trzeźwo patrzą w przyszłość.

Matteo Brunetti: We Włoszech trudno wyszukać dobrą włoską restaurację, bo oceny turystów wprowadzają w błąd INTERIA.PL

Polecamy

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas