Wielu seniorów o tym zapomina. Konsekwencje są poważne: brak wypłaty emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie przypomina seniorom, by ci aktualizowali swoje dane, jeśli ulegają one zmianie. "Jeśli ktoś zrobi to z zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci z powrotem do nas" – przekazała Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

Dlaczego należy aktualizować swoje dane w ZUS?
Dlaczego należy aktualizować swoje dane w ZUS? 123RF/PICSEL

Dlaczego należy aktualizować swoje dane w ZUS?

Każda osoba, która jest uprawniona do pobierania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinna pamiętać o konieczności poinformowania ZUS-u o wszelkich zmianach, które są niezbędne do prawidłowego wysłania m.in. dokumentów, przelewów czy przekazów gotówkowych. Mowa o sytuacji, kiedy jakaś osoba zmienia np. adres zamieszkania lub numer rachunku bankowego.

"Jeśli ktoś nie zmieni adresu na aktualny, a my wyślemy na ten adres korespondencję, to będzie ona  doręczona skutecznie, czyli skutki jej doręczenia będą obciążały adresata korespondencji. Dlatego należy zgłaszać nam każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego" - mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS, cytowana w serwisie Biznes Interia.

Rzeczniczka podkreśla również, że gdy stary rachunek bankowy przestanie być aktywny, a w systemie ZUS jeszcze nie pojawił się nowy, to wówczas pieniądze, które przelewa ZUS, zostają przez bank zwrócone do ZUS, a osoba uprawniona do otrzymania świadczenia może się nie doczekać się comiesięcznej wypłaty.

Brak aktualnych danych w systemie może spowodować, że emerytura wróci do ZUS
Brak aktualnych danych w systemie może spowodować, że emerytura wróci do ZUS123RF/PICSEL

Jak zaktualizować dane w ZUS?

Jeśli nie chcemy narażać się na niepotrzebny stres i problemy, musimy pamiętać, by najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem wypłaty emerytury lub innego świadczenia zaktualizować swoje dane.

"Każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego nasz klient powinien zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym wypłacamy mu, co miesiąc jego pieniądze. Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, to wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci do nas" - podkreśla Kowalska-Matis.

Zmiany danych adresowych można dokonać na dwa sposoby - przez internet lub osobiście w oddziale ZUS. W pierwszym przypadku należy dane zaktualizujemy logując się do Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, a następnie wypełniając znajdujący się tam wniosek,,US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych".

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!materiały promocyjne
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas