Reklama

Reklama

Zastrzyk gotówki dla seniorów. To nie są małe pieniądze!

Świadczenie przedemerytalne niedługo ulegnie kolejnej waloryzacji, jednak nie wszyscy seniorzy będą mogli ubiegać się o jego przyznanie. Osoby, które chcą otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS-u, najpierw muszą spełnić określone warunki. Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne i ile wyniesie w 2023 roku?

Świadczenie przedemerytalne - co to jest i komu przysługuje?

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobom w wieku przedemerytalnym, które spełnią warunki opisane w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252 ze zm.)

Jest to dodatek dla seniorów o długim stażu pracy, którzy stracili dotychczasowe źródło zatrudnienia i z uwagi na wiek mogą mieć problemy ze znalezieniem nowej pracy. Z tego samego powodu świadczenie przedemerytalne przysługuje Polakom, którzy stracili prawo do renty czy świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Reklama

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne ZUS przyznaje jednak wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostaną dwa rodzaje warunków. Pierwsze to wytyczne wspólne dla wszystkich, natomiast drugie są zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji seniora.

Jeżeli chodzi o wspólne warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego, jakie muszą zostać spełnione, to przysługuje ono osobom, które. 

 • przez minimum 180 dni pobierały zasiłek dla bezrobotnych,
 • wciąż są zarejestrowani jako osoba bezrobotna,
 • nie odmówiły bez uzasadnionego powodu przyjęcia pracy zarobkowej, 
 • złożyły wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego do maksymalnie 30 dni od chwili wydania im przez urząd pracy, zaświadczenia, które potwierdzałoby, że spełnione zostały powyższe warunki  potwierdzającego spełnienie powyższych warunków.

Jeżeli w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia emerytalnego była zatrudniona w ramach robót publicznych czy prac interwencyjnych albo innej pracy zarobkowej, ale praca ta zakończyła się po 180 dniach pobierania zasiłku, to wówczas wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia, gdy owo zatrudnienie ustało.

Natomiast indywidualne warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego, które również muszą zostać spełnione, kształtują się różnie.

Jeśli przyczyną rozwiązania umowy o pracę, która jest powodem trudnej sytuacji, jest likwidacja albo niewypłacalność pracodawcy, to świadczenie przedemerytalne zostaje przyznane w sytuacji gdy:

 • zatrudnienie w danej firmie trwało minimum pół roku, 
 • senior ma minimum 56 lat (w przypadku kobiety) lub 61 lat (w przypadku mężczyzny),
 • senior posiada okres uprawniający go do emerytury, (minimum 20 lat dla kobiety i 25 lat w przypadku mężczyzny),

W sytuacji, gdy przyczyną rozwiązania umowy o pracę są zwolnienia grupowe albo likwidacja konkretnego stanowiska pracy, to świadczenie przedemerytalne przysługuje, jeżeli:

 • zatrudnienie w danej firmie trwało minimum pół roku,
 • senior ma minimum 56 lat (w przypadku kobiety) lub 61 lat (w przypadku mężczyzny),
 • senior posiada wymagany okres uprawniający do emerytury, (minimum 30 lat dla kobiety i 35 lat dla mężczyzny). 

Jeżeli firma danej osoby ogłosiła upadłość, to muszą zostać spełnione niniejsze wytyczne:

 • nieprzerwane prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej aż do dnia ogłoszenia upadłości przez okres minimum 24 miesięcy i były opłacanie w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne,
 • w dniu ogłoszenia upadłości dana osoba osiągnęła wymagany wiek (minimum 56 lat w przypadku kobiety i 61 lat w przypadku mężczyzny),
 • dana osoba posiada wymaganego okresu uprawniający do emerytury, (minimum 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny).

Jeżeli przyczyną chęci pobierania świadczenia przedemerytalnego jest utrata prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, spełnienie warunków takich jak:

 • zarejestrowanie się w urzędzie pracy w ciągu maksymalnie miesiąca od chwili ustania prawa do renty,
 • pobieranie renty nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat,
 • osiągnięcie wieku minimum 55 lat dla kobiety lub 60 lat dla mężczyzn,
 • posiadanie okresu uprawniającego do emerytury (minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn)

W sytuacji, gdy ustały: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekuna, to świadczenie przedemerytalne zostaje przyznane, jedynie gdy:

 • dana osoba zarejestrowała się w  urzędzie pracy w ciągu dwóch miesięcy od chwili ustania prawa do świadczenia, 
 • pobieranie świadczenia z uwagi na opiekę nad osobą niepełnosprawną nieprzerwanie przez minimum 365 dni,  
 • ukończenie w dniu ustania świadczenia minimum 55 lat w przypadku kobiet albo 60 lat w przypadku mężczyzny
 • posiadanie wymaganego okresu uprawniającego do emerytury, który wynosi w tym przypadku 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Sprawdź tekst: Emerytury w 2023 roku. Ile wyniosą trzynastki i czternastki?

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2022 roku? Kwota brutto i netto

Świadczenie przedemerytalne ostatnio waloryzowane było w marcu 2022 roku i od tego czasu jego kwota wynosi 1350,70 zł brutto, co "na rękę" daje seniorom 1060,62 zł netto. To niewiele więcej niż minimalna emerytura.

Jaka będzie kwota świadczenia w 2023? Seniorzy dostaną podwyżki

Resort w przyszłym roku planuje podwyżki świadczeń dla seniorów. Niedoszli emeryci mogą zyskać Według wstępnych ustaleń kwota świadczenia przedemerytalnego po waloryzacji ma wynosić 1600,70 zł brutto miesięcznie, czyli więcej o blisko 250 złotych

Może cię zainteresować: Emerytury z OFE mogą liczyć na podwyżki świadczenia. Chodzi o ponowne przeliczenie

Czy świadczenie przedemerytalne wpływa na wysokość emerytury?

Niektórzy seniorzy uprawnieni do pobierania niniejszego świadczenia dla seniorów mogą zastanawiać się, czy świadczenie emerytalne wpływa na wysokość emerytury

Emerytura to osobne świadczenie. Przy jego wyliczaniu, bierze się pod uwagę okresy składkowe, takie jak: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy otrzymywanie renty i nieskładkowe, takie jak: pobieranie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

Każdy rok składkowy to 1,3 procent podstawy wymiaru wyliczenia emerytury, zaś nieskładkowy - 0,7. Osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne, nie będą więc miały obniżonej przyszłej emerytury.

Czytaj również:  Dodatkowe pieniądze dla emerytów od ZUS. Nawet 500 złotych dla seniorów

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: świadczenie przedemerytalne | świadczenie z ZUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy