Reklama

Reklama

Lepsza przyszłość dla afgańskich kobiet

Kurs nauki języka angielskiego i obsługi komputera, znacznie różni się od innych, przeznaczonych dla afgańskich kobiet. Ten projekt daje szansę na lepsze, bardziej perspektywicznie życie dla grupy, która bierze w nim udział. Oczywiście, przy odpowiednim wysiłku z ich strony.

Uczestniczki kursu to dziewczęta i kobiety pochodzące przeważnie z rodzin hazarskich, a więc postępowych, bardziej otwartych na zmianę i rozwój społeczny. Co więcej, dziewczęta biorące udział w kursie są, jak na warunki afgańskie, już wykształcone. Potrafią czytać i pisać. Część z nich jest pracownicami administracji publicznej, część jeszcze się uczy (uczennice szkół podstawowych i średnich). Projekt jest przyszłościowy, właśnie ze względu na fakt, że grupa kobiet objętych szkoleniem jest perspektywiczna.

Kształcenie przyszłej elity

Reklama

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kobiet pracujących w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Istotnym elementem jest także uzupełnienie wykształcenia uczennic. Często bowiem zdarza się sytuacja, iż w afgańskich szkołach publicznych poziom nauczania angielskiego można określić jako bardzo niski. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest problem z pozyskaniem odpowiednio wykształconych nauczycieli - zwłaszcza w oddalonych od stolicy prowincjach.

Wszystko to sprawia, że zorganizowany przez polskie PRT kurs, ma na celu skupienie uwagi na najbardziej perspektywicznej grupie kobiet i dziewcząt. Jest to grupa wykształcona, ukierunkowana na dalszy rozwój. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziewczęta biorące udział w kursie pójdą w przyszłości na studia. Stanowiąc elitę intelektualną w kraju, w którym poziom analfabetyzmu wśród kobiet sięga 90 %, jest szansa na to, iż grupa objęta szkoleniem będzie w przyszłości odgrywała dużą rolę w życiu społecznym, a być może i politycznym.

Dobór uczestniczek

W doborze kobiet i dziewcząt do udziału w szkoleniu brała udział społeczna organizacja pozarządowa ROSHNAEE. Jest ona ukierunkowana na współpracę ze szkołami i kadrą pedagogiczną.

ROSHNAEE wysłała informację do szkół oraz umieściła ją w lokalnych mediach. Poszczególne departamenty (Edukacji, Do Spraw Kobiet, Kultury i Informacji, Zdrowia Publicznego) także otrzymały dokładną informację. Wszystkie te instytucje wydelegowały kandydatki, które spełniały kryteria.

W dniu zapisów zgłosiło się 140 kobiet, głównie z rodzin hazarskich i tadżyckich.

Pomimo że rodziny, z których pochodziły kursantki można uznać za postępowe, i tak nie udało się uniknąć trudności z uzyskaniem zgody rodziców na odpowiednią ilość godzin poświęconych na kurs. Uzyskanie takiej zgody jest sprawą kluczową. Przygotowując szkolenie należy wziąć pod uwagę przede wszystkim akceptację ze strony starszych członków rodziny. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że kobiety w Afganistanie wykonują większość prac domowych. Ich nieobecność staje się problemem i przeszkodą w wywiązywaniu się z obowiązków domowych. Ponadto, niezmiennie, dużą przeszkodą pozostaje kwestia bezpieczeństwa.

Dwa pokolenia

Uczestniczki kursu mają od 13 do 40 lat. Pomimo tak dużej rozpiętości wiekowej szkolenie nie jest utrudnione. Wręcz przeciwnie: uczestniczki się wzajemnie motywują i wspierają. Młodsze z nich są uczennicami dwóch największych szkół żeńskich w mieście Ghazni.

Poziom nauczania w szkołach publicznych jest niski. Brakuje odpowiednio wykształconych nauczycieli i podstawowej infrastruktury (ławek, budynków itp.). Zajęcia językowe są organizowane na bardzo niskim poziomie, a zajęć komputerowych, ze względu na brak lub ograniczoną ilość sprzętu i dostaw prądu, - w ogóle nie ma. Uczestniczki kursu zaawansowanego mają możliwość uzupełnienia swojej wiedzy. Dzięki temu osiągają one wysokie wyniki w czasie testów i egzaminów przeprowadzanych w szkołach.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje