Reklama

Reklama

Sprawdź, do czego masz prawo

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna "Prawa Pacjenta, Moje Prawa". Ma propagować wiedzę o prawach przysługujących wszystkim pacjentom i zachęcać do aktywnego poszukiwania informacji o swojej chorobie i możliwościach jej leczenia.

Większość z nas źle ocenia system opieki zdrowotnej. Narzekamy na długie terminy wizyt, kolejki przed gabinetami i dezinformację. Tymczasem nie uświadamiamy sobie, że również Polakom przysługują takie same prawa pacjenta, jak wszystkim innym mieszkańcom Unii Europejskiej.

Co wiemy o swoich prawach?

Jak się okazuje - niewiele. Na przełomie lutego i marca Instytut Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zrealizował sondaż na temat wiedzy o prawach pacjenta. Wzięło w nim udział ponad tysiąc Polaków w wieku 15 -75 lat.

Reklama

Zaledwie 19 proc. badanych zna jedno z praw przysługujących pacjentom, a blisko 42 proc. respondentów nie słyszało nigdy o prawach pacjenta.

Pomimo tego, że świadomość istnienia praw pacjenta miał co drugi ankietowany, 76 proc. z nich chciało dowiedzieć czegoś więcej na temat tych praw.

8 procent ankietowanych wskazywało, że prawa pacjenta nie są w ogóle przestrzegane w naszym kraju, 31 procent przyznało, że są przestrzegane, ale rzadko.

Najczęściej wymienianymi prawami pacjenta były: prawo do opieki medycznej, prawo do profilaktyki i prawo do informacji.

Co ciekawe - pomimo tego, że negatywnie oceniamy służbę zdrowia, na ostatnich miejscach znalazło się prawo do poszanowania czasu pacjenta, prawo o przestrzeganiu norm jakościowych i prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu.

Czym jest Europejska Karta Praw Pacjenta?

To dokument, który wyznacza standardy w opiece medycznej i w relacjach pacjent - lekarz.

Została przygotowana w 2002 roku przez organizację Active Citizenship Network i grupę europejskich organizacji obywatelskich.

Europejska Karta Praw Pacjenta powstałą z myślą o obywatelach i instytucjach narodowych oraz unijnych. Jej głównym punktem odniesienia jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, uchwalona w Nicei, która w przyszłości będzie stanowić część Konstytucji Europejskiej i dokumenty Światowej Organizacji Zdrowia.

Składa się z 14 podstawowych praw m.in. do: profilaktyki, dostępu do opieki medycznej, informacji, wyrażenia zgody na zabiegi, wolnego wyboru, prywatności i poufności, poszanowania czasu pacjenta, przestrzegania norm jakościowych, bezpieczeństwa, innowacji, unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu, leczenia dostosowanego do potrzeb, składania zażaleń, uzyskania rekompensaty.

W państwach Unii Europejskiej wyznacza standardy postępowania w służbie zdrowia i ma statut zalecanych praktyk.

Specjaliści podkreślają, ze przestrzeganie wielu zapisów Karty nie wiąże się z nakładami finansowymi, a jedynie np. ze zmianą sposobu traktowania pacjenta, okazaniu mu empatii i poszanowania jego godności.

Co ważne - Karta Praw Pacjenta nie jest jedynie zbiorem zaleceń dla służby zdrowia, ale zawiera także zbiór obowiązków pacjenta - dbania o zdrowie, poddawania się badaniom profilaktycznym i współpracy z lekarzem.

Zdaniem organizatorów akcji, znajomość Karty Praw Pacjenta zarówno przez personel medyczny, jak i chorych poprawi jakość opieki medycznej.

Warto tu zajrzeć!

Akcja "Prawa Pacjenta, Moje Prawa" to inicjatywa Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jej głównym celem jest uświadomienie Polakom jak wiele zależy od ich aktywnej postawy, zarówno w dziedzinie profilaktyki jak i w momencie zdiagnozowania choroby.

Organizatorzy chcą zapoznać Polaków z zapisami Europejskiej Karty Praw Pacjenta.

Wszelkie informacje na temat kampanii dostępne są na stronie www.prawapacjenta.eu.

Można tu znaleźć m. in. porady prawne, zdrowotne, a także adresy organizacji i stowarzyszeń pacjentów, które wspierają chorych.

Organizatorzy kampanii pragną zwrócić uwagę na potrzebę nawiązywania partnerskich relacji między pacjentami a lekarzami.

Zaplanowano także publikacje na temat praw pacjenta, serię wywiadów z autorytetami medycznymi oraz wydanie broszur informacyjnych dla chorych.

materiały prasowe

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: karty | karta | zdrowie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje