Bezpieczna droga do szkoły i samodzielny powrót do domu. Jak chronić swoje dziecko?

Brak ostrożności przy drodze lub torach może skończyć się tragicznym wypadkiem, dlatego powinniśmy zrobić wszystko, by odpowiednio przygotować dziecko na pierwszą samodzielną wyprawę. Przede wszystkim należy postawić na edukację.

Ostrożne dziecko w drodze do szkoły

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w dalszym ciągu zdarzają się tragiczne wypadki z udziałem najmłodszych. Części z tych zdarzeń moglibyśmy uniknąć, gdyby dzieci były właściwie przygotowane do samodzielnego poruszania się w pobliżu dróg i przejazdów kolejowych. Musimy pamiętać, że nie potrafią one właściwie oszacować odległości i często bywają rozkojarzone. Dlatego zadaniem nas wszystkich jest nauczenie ich prawidłowych reakcji. Pamiętajmy o tym, że w tym przypadku lepszy będzie nadmiar ostrożności niż jej brak.

Zanim dziecko samodzielnie zacznie chodzić do szkoły, trzeba wielokrotnie przećwiczyć z nim drogę, jaką będzie pokonywać. Nie wybierajmy najkrótszej trasy - poszukajmy najbezpieczniejszej, czyli takiej, na której dziecko może skorzystać z przejścia dla pieszych, sygnalizacji świetlnej czy chodnika. Pamiętajmy, że bezwzględnie zakazane jest przechodzenie przez tory w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Korzystanie z przejścia dla pieszych

Powinniśmy uczyć dziecko korzystania z sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych na długo przed tym, jak zacznie przemieszczać się bez opiekuna, właściwie od pierwszych lat życia. Za każdym razem powtarzajmy, że na zielonym świetle można przejść, a na czerwonym należy stać. Dajmy dobry przykład i sami stosujmy się do tych zasad, nawet jeśli droga jest pusta. Koniecznie uczulmy dzieci na to, że mimo zmiany światła na zielone, należy zachowywać się tak, jakby świateł nie było - a więc dokładnie się rozejrzeć. Dopiero wtedy, gdy upewnimy się, że można przejść, wchodzimy na jezdnię.

Bezpieczeństwo przy przejazdach kolejowych

Miejscem, gdzie najmłodsi powinni zachować szczególną czujność, są przejścia kolejowe. Opuszczony szlaban oznacza bezwzględny zakaz przechodzenia przez tory. Wyjątkową ostrożność należy zachować przy przejazdach niestrzeżonych.

Pociągi w Polsce mogą poruszać się z prędkością nawet 250 km/h. - Maszynista rozpędzonego pociągu zazwyczaj nie ma szans zahamować przed przejazdem. Musimy pamiętać, że droga hamowania pociągu jest co najmniej 10-krotnie dłuższa niż samochodu. Dla pociągu jadącego 160 km na godzinę wynosi ona ponad kilometr, a wraz ze zwiększaniem się prędkości jazdy pociągu zwiększa się długość drogi hamowania - mówi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra. - Dlatego powinniśmy nauczyć dzieci, by traktowały ten fragment trasy ze szczególną ostrożnością. Uświadamiajmy także dzieci, że nie wolno bawić się w pobliżu torów ani zbliżać się do przewodów trakcyjnych.

 - Jak pokazują statystyki, liczba wypadków na kolei z roku na rok spada, jednak od lat w większości są one spowodowane nieostrożnością oraz nieuwagą kierowców i pieszych w momencie przechodzenia lub przejazdu przez tory - dodaje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Dlatego prowadzimy "Kampanię Kolejowe ABC", w ramach której edukujemy dzieci w zakresie bezpieczeństwa.

"Kampania Kolejowe ABC" prowadzona jest przede wszystkim w placówkach znajdujących się w gminach, w których w ostatnich latach doszło do wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, zarówno na przejazdach, jak i tzw. dzikich przejściach. Do udziału w lekcjach może zgłosić się każda szkoła podstawowa czy przedszkole. Wystarczy, by nauczyciel lub dyrektor placówki wysłał wiadomość na adres e-mail: kolejoweabc@utk.gov.pl. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw i rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje pakiet bezpiecznego podróżnika.

Kampania Kolejowe ABC to innowacyjny projekt edukacyjny, który przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i pozostałych uczestników ruchu kolejowego - mówi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra. - Dzieci są zainteresowane tematem bezpieczeństwa na kolei. Teraz ważne jest zwiększenie udziału rodziców i opiekunów w promowaniu właściwych reakcji na terenach kolejowych i w pociągu. Dlatego będziemy rozszerzać grupę docelową naszej kampanii - dodaje.

Podróż komunikacją miejską i pociągami

Niektóre dzieci dojeżdżają do szkół komunikacją miejską lub koleją. To kolejny etap samodzielnego podróżowania, na który trzeba je przygotować. Przede wszystkim czekając na przystanku czy peronie, muszą zachować ostrożność. Podczas wsiadania i wysiadania powinny uważać, by się nie potknąć. Za każdym razem powinny także dokładnie sprawdzić, czy wsiadają do właściwego pojazdu. Rolą rodziców, nauczycieli i wychowawców jest nauczenie dzieci, że podczas podróży należy przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i nie wolno wychylać się przez okno. Jeśli dziecko zauważy pozostawiony bagaż, nie powinno go ruszać. Informacje o bagażu pozostawionym bez opieki, a także każdej innej niepokojącej sytuacji należy zgłosić konduktorowi, a w przypadku autobusu i tramwaju - prowadzącemu pojazd.

Więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z przejść kolejowych i podróżowaniu pociągiem można znaleźć na witrynie internetowej kolejoweabc.pl.


Artykuł z ekspozycją partnera

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy