Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie dla rodziny i siebie? Ochrona życia i zdrowia Twoich bliskich

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wynika, że w 2022 roku ubezpieczonych na życie była ponad połowa Polaków – 23,8 mln obywateli. Wśród nich 12,7 mln miało ubezpieczenie grupowe. Obok indywidualnych polis cieszy się ono dużym zainteresowaniem Polaków. Ubezpieczenie na życie można wykupić w formie polisy rodzinnej – dla ubezpieczonego i jego rodziny. Jak je wybrać? Sprawdź, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Ubezpieczenie na życie - w formie indywidualnej ochrony i polisy na życie dla rodziny

Polisy na życie mogą być indywidualne, jak i grupowe. Te drugie są bardzo popularne zwłaszcza w zakładach pracy, gdzie nie tylko samego pracownika, ale i jego najbliższych można objąć zakresem odpowiedniej ochrony.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo dla całej rodziny, warto pomyśleć nad wykupieniem ubezpieczenia na życie dla najbliższych. To specyficzna polisa, która obejmuje życie - nie tylko osoby ubezpieczonej, ale i bliskich. Celem takiego ubezpieczenia jest zabezpieczenie pod względem finansowym przyszłości członków rodziny, m.in.:

 • współmałżonka czy partnera,
 • dzieci,
 • wnuków,
 • rodziców czy teściów.

Jak znaleźć dobre ubezpieczenie dla rodziny na życie?

Główną kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę przy wyborze najlepszego dla siebie ubezpieczenia dla rodziny na życie, jest dopasowanie zakresu i wersji ochrony. Mogą one dotyczyć:

 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • osierocenia dziecka,
 • poważnego zachorowania,
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji,
 • niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

W przypadku dodatkowych ubezpieczeń można uzyskać dla siebie i rodziny możliwość odbywania telekonsultacji z lekarzami pierwszego kontaktu i specjalistami, co oferuje np. UNIQA. To ubezpieczenie zdrowia - telekonsultacje, zakresem którego można objąć wszystkich najbliższych. Więcej o takim pakiecie ubezpieczenia dla rodziny można przeczytać na stronie:  https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-zycia-i-zdrowia/ubezpieczenia-zdrowotne/.

Jaką ochronę przewiduje ubezpieczenie rodzinne - najczęściej zadawane pytania

Polisa dla rodziny nie musi obejmować jedynie ryzyka śmierci ubezpieczonych w okresie trwania ochrony, ale można rozszerzyć ją o umowy dodatkowe. Te z kolei dotyczą:

 • ubezpieczenie NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków, pozwalające na uzyskanie odszkodowania za doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwych wypadków;
 • ubezpieczenie zdrowotne - prócz życia polisa rodzinna może chronić też zdrowie ubezpieczonych; taka polisa gwarantuje, że ubezpieczony uzyska rekompensatę finansową m.in. za każdy dzień hospitalizacji, ale i zapewni szybki dostęp do świadczeń medycznych w wybranych placówkach;
 • ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka w wyniku NNW lub innych przyczyn - to zabezpieczenie dla dzieci czy współmałżonka, gwarantujące wypłatę renty, jeśli zabraknie ubezpieczonego.

Przy ubezpieczeniach na życie ważne jest ustalenie odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, jaka zostanie wypłacona przy zgonie jednego ze współubezpieczonych w okresie trwania polisy. To od niej zależy wysokość wypłacanych świadczeń. Suma ubezpieczenia ma duży wpływ na wysokość składki.

Należy sprawdzić także, czy zakres ochrony będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb rodziny. Kogo można objąć polisą - czy tylko współmałżonka i dzieci, czy też dodatkowe osoby. Ważne jest też, czy istnieje karencja przy korzystaniu z ubezpieczenia, czyli ile czasu od chwili zawarcia umowy na rodzinne ubezpieczenie na życie musi upłynąć, zanim zostanie wypłacone świadczenie. W przypadku śmierci ubezpieczonego zwykle karencji nie ma, chyba że dotyczy ona zgonu w wyniku poważnego zachorowania, które w momencie zawierania rodzinnej polisy na życie było już rozpoznane.

Dodatkowa polisa w formie rodzinnego pakietu medycznego zapewnia dostęp do placówek medycznych w krótkim czasie, bez czekania w długich kolejkach do specjalistów. Warto pomyśleć o wykupieniu ochrony na wypadek poważnego zachorowania czy doznania uszczerbku na zdrowiu przez członka rodziny. Więcej o polisach na życie, również w wersji pakietu dla całej rodziny ubezpieczenia na życie i dożycie, można przeczytać na stronie towarzystwa UNIQA: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-na-zycie/?. Trudno przewidzieć przyszłość, dlatego warto zabezpieczyć całą rodzinę - tak na wszelki wypadek.

Artykuł sponsorowany

.
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy