Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Coraz więcej osób odwołuje się do niekorzystnej decyzji ZUS albo lekarza orzecznika. Warto to zrobić, bo nie ponosimy przy tym żadnych kosztów (postępowania sądowe w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi są bezpłatne), a możemy sporo zyskać. Minusem spraw sądowych jest to, że trwają długo. Na wyrok trzeba czasami czekać nawet 2 lata. Dobra wiadomość jest taka, że sędziowie bardzo często orzekają na korzyść osób skarżących decyzję ZUS. W ubiegłym roku było tak w ponad 41 tys. postępowań. Jak wygląda ten cały proces od strony formalnej?

sąd
sąd© Photogenica

Odwołanie od decyzji w sprawie emerytury lub renty

Od decyzji wydanej przez ZUS w sprawie emerytury lub renty przysługuje nam odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.

Odwołanie wnosimy z zasady na piśmie (w dwóch egzemplarzach). Mamy na to miesiąc od dnia otrzymania decyzji. Choć składamy je w tym oddziale lub inspektoracie ZUS, który wydał niekorzystną decyzję, to kierujemy je do sądu.

Pismo to powinno więc być zaadresowane następująco: Sąd Okręgowy w…, za pośrednictwem Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w...

Odwołanie możemy dostarczyć osobiście do naszego oddziału ZUS lub przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). W odwołaniu musimy opisać zaskarżaną decyzję, podać numer pisma, jakie otrzymaliśmy (numer sprawy), uzasadnić zarzuty i sformułować własne oczekiwania. Wzór takiego pisma możesz znaleźć w internecie, na przykład na stronie www.odwolanieoddecyzjizus.pl.

Jeśli ZUS uzna nasze racje za uzasadnione, może od razu naprawić swój błąd i na tym sprawa się skończy. Tak dzieje się jednak bardzo rzadko. Jeśli ZUS nie uzna swojego błędu, musi w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania przekazać sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem wydanej decyzji.

Od wyroku sądu przysługuje nam odwołanie (apelacja). Jeśli się na nią zdecydujemy, pismo procesowe musi napisać adwokat albo radca prawny.

Gdy nie zgadzamy się z orzeczeniem lekarza

Z informacji podawanych przez ZUS wynika, że blisko 25 proc. sprzeciwów od decyzji lekarza orzecznika jest zasadna.

Sprzeciw do komisji lekarskiej składamy w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia od lekarza orzecznika. Wnosimy go za pośrednictwem naszego oddziału ZUS. W odwołaniu warto przedstawić dodatkową dokumentację medyczną, np. nowe wyniki badań. Na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS wydaje decyzję.

Gdy naszym zadaniem nadal jest ona niekorzystna, możemy skierować sprawę do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na złożenie pozwu mamy 30 dni od otrzymania negatywnej decyzji z ZUS. Pozwu nie składamy samodzielnie w biurze podawczym sądu, ale przekazuje się go do sądu za pośrednictwem naszego oddziału ZUS. Zanim ZUS skieruje sprawę do sądu, może zmienić lub uchylić swoją decyzję. Jeśli tego nie zrobi, musi przekazać sprawę do sądu.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas