ADALBERTA
Pochodzenia staroniemieckiego, od słów adal (dobry, szlachetny) i beraht (błyszczący, lśniący), oznacza: jaśniejąca szlachectwem. ZDROBNIENIA: Albertka, Berta. INNE FORMY: Alberta, Albertyna, Albrechta. OBCE FORMY: Adelberta, Elberta, Ethelberta,...
ADAM
Pochodzenia można szukać u wielu źródeł. Wywodzić się może od hebrajskiego adam (ludzie) lub adhamah (ziemia), sumeryjskiego ada-mu (mój ojciec), akadyjskiego ad-mu (stworzony, zrodzony, dziecko) lub arabskiego adama (łączyć się). W Biblii oznacza...
ADAMA
Żeńska forma imienia -> Adam. ZDROBNIENIA: Adamka, Adasia. INNE FORMY: Adamieta, Adamina. OBCE FORMY: Adama, Adamina (ogólnie przyj. forma), Adame, Adamine (duń.), Adamieta (hol.). Forma męska: Adam.
ADAMNAN
Pochodzenia celtyckiego, o niejasnej etymologii. OBCE FORMY: Adamannus, Adamnanus (łac.), Adamnan (ogólnie przyj. forma), Adomnan, Eunan (ang.), Adamnano (chorw.), Adamnanos, Damnanos (gr.), Eunanas (litew.).
ADAUKT
Pochodzenia łacińskiego, od słowa adauctus (pomnożony). OBCE FORMY: Adauctus (łac.), Adauctus, Increase (ang.), Adaucte (fr.), Adaucto (hiszp.), Adauktus (niem.), Adauto, Adautto (wł.), Adauktos, Adafktos (gr.). Forma żeńska:...
ADAUKTA
Pochodzenia łacińskiego, od słowa adaucta (pomnożona). OBCE FORMY: Adaucta (łac. i inne). Forma męska: Adaukt.
ADELA
Pochodzenia germańskiego, od słowa adal, adel (szlachetny ród). Oznacza: o szlachetnym obliczu i usposobieniu. W Polsce znane od początków chrześcijaństwa, ale częściej występuje od XIV w. Miała je nosić rzekoma siostra Mieszka I. Obecnie rzadko...
ADELAJDA
Pochodzenia starogermańskiego, od słowa Adal-heit. Oznacza: Osoba o miłym obliczu, panna pochodzenia szlachetnego. W Polsce pojawiło się za pierwszych Piastów, dzisiaj mało popularne. ZDROBNIENIA: Ada, Adela, Adelka, Adzia. INNE FORMY: Adela,...