HERMENEGILD
Męska forma imienia -> Hermenegilda. INNE FORMY: Hermenegildiusz. OBCE FORMY: Hermenegild (ogólnie przyj. forma), (niem.), Herménégilde (fr.), Hermenegildo (hiszp.), Ermenegildo (wł.).PATRON:Św. Hermenegild, syn króla Wizygotów....
HERMENEGILDA
Pochodzenie trudne do ustalenia. W Polsce spopularyzował je K.I. Gałczyński, który stworzył postać Hermenegildy Kociubińskiej. ZDROBNIENIA: Hercia. ZDROBNIENIA: Gilda, Hercia. OBCE FORMY: Ermenilda, Ermenhild (ang.), Hermenegilda (hiszp.),...
HERMIN
Odmiana imienia -> Herman. Forma żeńska: Hermina.PATRON:Św. Hermin, opat belgijski (VII/VIII w.). Otrzymał sakrę biskupią. (Wspomnienie 25 kwietnia).
HERMINA
Odmiana imienia Hermana. Pochodzenia staroniemieckiego, od słów heri (lud, wojsko) i man (człowiek). Oznacza: broniąca swego ludu. ZDROBNIENIA: Herminka, Hermisia. INNE FORMY: Armanda, Hermana.ZNANE POSTACIE:Hermina Naglerowa, pisarka pol. (28 X...
HIACYNT
Pochodzenia greckiego, od słowa hyakinthos (kwiat hiacynt). Imię to nosił syn Amyklesa i Diomede. Zazdrosny Zefir skierował na niego dysk rzucony przez Apollina, którego Hiacynt był ulubieńcem. W miejscu zroszonym krwią zabitego Hiacynta wyrosły...
HIACYNTA
Żeńska forma imienia -> Hiacynt. ZDROBNIENIA: Hiacka. INNE FORMY: Jacenta. OBCE FORMY: Hyacintha (łac.), Hyacintha, Jacintha, Jacinthe (ang.), Hyazintha (niem.), Hyacinthe, Jacinyhe (fr.), Jacinta (hiszp.), Giacinta (wł.), Giacinta (ros.),...
HIERONIM
Pochodzenia greckiego, od słów hieros (święty) i onoma (imię). Oznacza: noszący święte imię. Znane w Polsce od XII wieku, również w formie Jeronim. Po dostosowaniu do fonetyki polskiej przyjęło formę Jarosz, która utrzymała się do dziś w...
HIERONIMA
Żeńska forma imienia -> Hieronim. ZDROBNIENIA: Hieronimka. INNE FORMY: Jaronima, Jeronima. OBCE FORMY: Hieronyma (łac.), Jeronima (hiszp.), Jarolíma (czes., słowac.), Jeronima, Jerina (połud.-słow.).