Reklama

Becikowe 2023. Sprawdź, czy przysługuje ci świadczenie. Jeden błąd i pieniądze przepadną

W 2023 roku rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli wnioskować o becikowe, czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Nie wszystkim jednak ono przysługuje, a aby je dostać, należy spełnić kilka istotnych warunków. Ile wynosi becikowe i na jakich warunkach będzie przyznawane w tym roku?

Becikowe 2023 - warunki

Aby uzyskać świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

 1. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto miesięcznie.
 2. Mama dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką medyczną (ten przepis nie dotyczy rodziców adopcyjnych).

Osoby samotnie wychowujące dziecko, aby dostać becikowe, muszą ustalić alimenty od drugiego rodzica, chyba że:

Reklama

 • drugi rodzic nie żyje,
 • ojciec dziecka nie jest znany,
 • sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów lub zobowiązał do utrzymania dziecka tylko jednego rodzica,
 • rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. 

Zobacz również: Co podawać dziecku, by było bardziej odporne? Potrzebują ich sześć razy więcej niż dorośli

Becikowe dla kogo? - komu przysługuje

O becikowe może ubiegać się:

 • rodzic nowo narodzonego dziecka,
 • opiekun prawny,
 • opiekun faktyczny.

Becikowe przysługuje zarówno obywatelom Polski, którzy mieszkają na terenie kraju, jak i cudzoziemcom mieszkającym w Polsce. Muszą oni jednak wraz z wnioskiem dostarczyć odpowiedni dokument potwierdzający ich prawo pobytu na terenie Polski. 

Zobacz również: Zwolnienie lekarski w ciąży. Czy kobiety nadużywają L4?

Wniosek o becikowe 

Rodzice i opiekunowie, którzy spełnią wymagane warunki, mogą ubiegać się o przysługujące im świadczenie, składając wniosek. Można to zrobić na trzy sposoby: 

 • osobiście w urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej,
 • listownie,
 • przez internet.

Najszybszym i najprostszym sposobem jest wypełnienie wniosku o becikowe online. Można to zrobić za pośrednictwem portalu Emp@tia, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Becikowe - jakie dokumenty należy złożyć?

Do wniosku konieczne jest dołączenie dokumentów, które są niezbędne do ustalenia, czy rodzicom lub opiekunom przysługuje prawo do becikowego. Są to: 

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie potwierdzające, że mama pozostawała pod opieką medyczną,
 • pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że becikowe nie zostało jeszcze pobrane,
 • zaświadczenie o dochodach członków rodziny. 

Dokumenty należy złożyć do 12 miesięcy od daty narodzin dziecka lub 12 miesięcy od momentu przejęcia opieki faktycznej, prawnej lub adopcji. 

Jak obliczyć dochód od becikowego?

Obliczając dochód na osobę, pod uwagę należy wziąć rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy. Oznacza to, że osoby ubiegające się o świadczenie w 2023 roku, muszą wziąć pod uwagę rok 2022. Od rocznego dochodu brutto należy najpierw odjąć koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek należny. Następnie wystarczy zsumować dochód każdego członka rodziny i podzielić go przez 12, czyli przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte. Otrzymaną kwotę należy podzielić przez liczbę osób w rodzinie, w tym nowo narodzone dziecko. 

Zobacz również: Prosty sposób na podniesienie dochodów "na rękę". Wystarczy jeden dokument

Ile wynosi becikowe? 

Obecna wysokość becikowego wynosi 1000 złotych. Kwota ta wypłacana jest jednorazowo, a świadczenie wolne jest od podatku dochodowego. Pieniądze mogą być przelane na konto bankowe lub dostarczone przekazem pocztowym. Zastanawiasz się, ile po złożeniu wniosku wypłacane jest becikowe? Na rozpatrzenie wniosku wcale nie trzeba długo czekać. Powinno to nastąpić w ciągu miesiąca kalendarzowego, a w bardziej skomplikowanych przypadkach – w ciągu dwóch miesięcy.

Becikowe - kto nie dostanie?

Becikowego nie dostaną obywatele Polski, którzy mieszkają poza granicami kraju. Świadczenie nie przysługuje również tym, którzy nie spełniają określonych kryteriów dochodowych. O becikowe nie mogą wnioskować samotni rodzice, w przypadku których nie zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, z wyłączeniem kilku wyjątków opisanych powyżej.  Jeśli urząd odmówi wypłaty świadczenia, rodzic lub opiekun ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: becikowe | świadczenia | dziecko | Rodzina

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy