Co zrobić, gdy zgubisz dokument

Twój dowód albo paszport gdzieś się zapodział? Jeśli nie wiesz, gdzie są twoje dokumenty, powinnaś je jak najszybciej zastrzec.

DOWÓD OSOBISTY

Reklama

✢Jeśli zgubiłaś dowód, wystarczy, że wybierzesz się do urzędu gminy (jeśli jesteś za granicą - do polskiej placówki konsularnej) i zgłosisz utratę dokumentu. Otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Kolejny krok to osobiste złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Nowy dokument otrzymasz bezpłatnie. Będąc za granicą, możesz złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej, ale musi on być potwierdzony podpisem elektronicznym. Osobom, które nie mogą się poruszać, urzędy zapewniają przyjęcie wniosku i odbiór dowodu w miejscu ich pobytu.

PASZPORT

✢ Jeśli zgubiliśmy paszport, przebywając w Polsce, zgłaszamy to w najbliższym punkcie paszportowym (punkty takie zazwyczaj mieszczą się przy urzędach gminy). Również wniosek o wydanie nowego paszportu można złożyć w dowolnym punkcie wydającym paszporty. Nowy dokument kosztuje 420 zł (w przypadku zgubienia) albo 140 zł (w przypadku kradzieży). O zgubieniu paszportu podczas pobytu za granicą informujemy najbliższy polski konsulat. Konsul wyda nam tymczasowy dokument, dzięki któremu przekroczymy granicę, wracając do kraju (Emergency Travel Document). Jeżeli w jakimś państwie Polska nie ma placówki konsularnej, udajemy się do placówki jednego z krajów UE.

PRAWO JAZDY

✢ Utratę prawa jazdy należy zgłosić do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta w ciągu miesiąca od chwili, gdy dokument zgubiliśmy. Wraz z oświadczeniem o utracie prawa jazdy składamy wniosek o wydanie wtórnika (koszt to 100 zł). Na jego wydanie trzeba poczekać około 30 dni. Ważne: do chwili wydania nowego dokumentu nie możemy prowadzić samochodu (kierowanie pojazdem bez ważnego dokumentu jest zagrożone mandatem w wysokości 50 zł).

DOWÓD REJESTRACYJNY

✢ Ponieważ bez dowodu rejestracyjnego nie można poruszać się po drogach publicznych, należy jak najszybciej złożyć w wydziale komunikacji wniosek o wydanie wtórnika (koszt: 70 zł). Gdy to zrobimy, otrzymamy czasowe pozwolenie na użytkowanie pojazdu. Aby złożyć wniosek, trzeba przedstawić ważne badanie techniczne, tablice rejestracyjne, dowód wykupienia OC oraz kartę pojazdu.

Trzy zasady bezpieczeństwa

Utrata dowodu czy paszportu naraża nas nie tylko na niewygodę związaną z wyrobieniem nowego dokumentu. Jeśli nie podejmiemy środków ostrożności, ktoś może spróbować posłużyć się naszym dowodem czy paszportem na przykład w celu wyłudzenia kredytu.

1. Podejrzewasz, że twój dokument został skradziony? Zgłoś to w najbliższym komisariacie policji. Pamiętaj, by dla pewności poprosić przy tym o pisemne zaświadczenie o zgłoszeniu.

2. Jeśli nie chcesz mieć kłopotów z kredytami, które ktoś wziął na twoje nazwisko, dopilnuj, by informacja o utracie dokumentu znalazła się w międzybankowym systemie "Dokumenty zastrzeżone". Zastrzeganie dokumentów jest możliwe wyłącznie w bankach. Informacja umieszczona w systemie trafia do wszystkich banków, a także do innych instytucji. Z międzybankowego systemu "Dokumenty zastrzeżone" mogą skorzystać także osoby, które nie posiadają konta bankowego. Zgłoszenia od osób, które nie są ich klientami, przyjmują m.in.: BGŻ, Bank Pocztowy SA, Deutsche Bank PBC SA, Eurobank, Invest Bank SA, Bank Zachodni WBK SA, Getin Bank. Pełną listę znajdziesz na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl.

3. Zastrzeżone dokumenty się odnalazły? I tak nie możesz się nimi posługiwać. Jeśli spróbujesz to zrobić, możesz zostać posądzona o próbę oszustwa.

Iwona Krawczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje