Czy można wziąć pół dnia urlopu? Przepisy wskazują jasno

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę i wynosi on 20 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy poniżej 10 lat oraz 26 dni na rok kalendarzowy dla pracownika ze stażem pracy co najmniej 10 lat. A czy istnieje możliwość, by pracodawca udzielił urlopu wyłącznie na pół dnia?

Czy pracownik ma prawo wziąć pół dnia urlopu?
Czy pracownik ma prawo wziąć pół dnia urlopu?123RF/PICSEL

Kto ma prawo do urlopu?

Z urlopu wypoczynkowego może skorzystać każda osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę. Pracownik posiadający staż pracy krótszy niż 10 lat, dysponuje 20 dniami urlopu, natomiast dla osób ze stażem pracy co najmniej 10 lat przewidzianych jest 26 dni na rok kalendarzowy.

Ponadto pracownik ma prawo skorzystać maksymalnie z 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym, które są częścią urlopu wypoczynkowego.

Należy również podkreślić, że do stażu pracy, który wpływa na liczbę dni urlopu, zalicza się okresy nauki zgodnie z programem nauczania szkoły lub uczelni, zakończone odpowiednim świadectwem, zaświadczeniem lub dyplomem. Nie sumuje się okresów ukończenia poszczególnych szkół, lecz bierze się pod uwagę tę szkołę, która przy obliczaniu stażu pracy zapewnia pracownikowi najwyższą liczbę lat możliwą do uwzględnienia.

Rządowa strona biznes.gov.pl informuje, że jeśli pracownik ukończył:

  • zasadniczą szkołę zawodową lub równorzędną - do stażu pracy wlicza się nie więcej niż 3 lata
  • średnią szkołę zawodową - do stażu pracy wlicza się nie więcej niż 5 lat
  • średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - do stażu pracy wlicza się 5 lat
  • średnią szkołę ogólnokształcącą - do stażu pracy wlicza się 4 lata
  • szkołę policealną - do stażu pracy wlicza się 6 lat
  • licencjat lub szkołę wyższą - do stażu pracy wlicza się 8 lat.
Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na część dnia roboczego, ale wyłącznie w jednym przypadku
Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na część dnia roboczego, ale wyłącznie w jednym przypadku123RF/PICSEL

Czy można wziąć pół dnia urlopu?

Kodeks pracy wskazuje, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom. Ponadto zgodnie z art. 1542 § 4 Kodeksu pracy - "Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop".

Oznacza to, że pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na część dnia roboczego, ale wyłącznie w jednym przypadku, który został uznany za wyjątkowy i obiektywie uzasadniony. Mowa o przypadku, gdy liczba godzin urlopu pozostałych do wykorzystania przez pracownika jest na tyle niska, że nie wystarcza na udzielenie urlopu na cały dzień roboczy.

Dla zobrazowania przyjmijmy, że pan Kowalski zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy ma ostatnie 7 godzin urlopu do wykorzystania. W dniu, kiedy chce wziąć urlop, według grafiku powinien pracować przez 10 godzin. Wówczas pracodawca może udzielić panu Kowalskiemu urlopu na 7 godzin, ale na pozostałe 3 godziny pan Kowalski musi wrócić do pracy.

„Zbliżenia”. Anna Dymna. O wspomnieniach i spotkaniach dających siłęINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas