Dodatki do emerytur 2024. Kto może z nich skorzystać?

Rekordowo wysoka inflacja z 2022 i 2023 roku poważnie dotknęła emerytów i rencistów - rząd postanowił więc wesprzeć ich pakietem dodatków i ulg. W 2024 roku będą mogli oni skorzystać z wielu udogodnień, a 13. i 14. emerytura to zaledwie ułamek całego wsparcia. Co dla nich przygotowano?

Według zapowiedzi tegoroczna "czternastka" wyniesie 1783,82 zł brutto, czyli 1623,27 zł netto
Według zapowiedzi tegoroczna "czternastka" wyniesie 1783,82 zł brutto, czyli 1623,27 zł netto123RF/PICSEL

Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości zasadniczego świadczenia. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 roku, w kwietniu, już po waloryzacji marcowej. Wypłatą trzynastki zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzynasta emerytura wypłacana jest automatycznie -  nie trzeba składać żadnego wniosku. W 2023 roku trzynastka wyniosła 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto). Jej wysokość jest uzależniona od inflacji, więc w 2024 roku może wynieść nawet 1783,82 zł brutto, czyli 1623,27 zł netto. Realna podwyżka 13. emerytury w 2024 roku to 178 zł.

Czternasta emerytura

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, wypłacone po raz pierwszy w 2021 roku. Początkowo miało być jednorazowym dodatkiem i przejawem troski o sytuację materialną polskich seniorów, ale rząd poinformował, że zostanie wprowadzone na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

 • emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe)
 • rencistom i inwalidom wojennym
 • inwalidom wojskowym
 • odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+)
 • cywilnym niewidomym
 • ofiarom działań wojskowych
 • świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym
 • emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych

Osoby z emeryturą minimalną otrzymały we wrześniu 2023 roku dodatkowo 2202,5 zł. Powyżej 2900 zł brutto działała natomiast zasada "złotówka za złotówkę". Jak będzie w tym roku?

Emeryci i renciści mający świadczenie do 2900 zł brutto otrzymają pełną kwotę. Powyżej tego progu ponownie zadziała zasada "złotówka za złotówkę", aż do kwoty 50 zł brutto. Według zapowiedzi tegoroczna "czternastka" wyniesie 1783,82 zł brutto, czyli 1623,27 zł netto. Świadczenie wypłacone będzie we wrześniu 2024 roku. 

Duża waloryzacja emerytur

Co roku, 1 marca ma miejsce waloryzacja świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Jest ona rodzajem, zależnej od wskaźnika inflacji, rekompensaty za straty z roku ubiegłego. Im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja. W 2023 roku była ona rekordowa i wyniosła aż 14,8 proc. Jak będzie w tym roku?

Inflacja za 2023 rok jest niższa niż w poprzednim roku, ale wciąż bardzo wysoka. Według pierwszych założeń, jej wskaźnik wyniesie 12,3 proc., choć może być nieco niższy. Dokładna informacja zostanie upubliczniona jeszcze w tym miesiącu.

Dodatki i ulgi dla emerytów

Z myślą o emerytach rząd przygotował cały pakiet dodatków takich jak "mama 4+", "darmowe leki" czy "500 plus dla seniora". Seniorzy mogą także skorzystać z licznych ulg podatkowych takich jak:

 • rozliczenie wspólnie z małżonkiem, które pozwala w niektórych sytuacjach uzyskać większy zwrot
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na adaptację i remont mieszkania lub pomieszczeń celem przystosowania ich do celów niepełnosprawności
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup leków dla osób niepełnosprawnych
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na samochód w związku z przystosowaniem pojazdu do celów niepełnosprawności oraz użytkowaniem pojazdu dla celów dojazdu na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na pokrycie kosztów pomocy pielęgniarskiej
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na wyjazdy na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na utrzymanie psa asystującego
 • ulga na internet - faktura nie może dotyczyć innej usługi (np. abonament za telefonię, w której zawarty jest również dostęp do internetu). Wydatki w ramach ulgi obejmują wyłącznie samą usługę dostępu do internetu
 • ulga odsetkowa od kredytów mieszkaniowych na zasadzie praw nabytych
 • ulga z tytułu darowizny
 • ulga termomodernizacyjna

Emeryci mogą odliczyć od podatku także darowizny na cele pożytku publicznego - na rzecz organizacji społecznych, na rzecz kultu religijnego oraz na cele działalności charytatywno – opiekuńczej kościołów, udokumentowane ich przyjęciem przez te podmioty.

Emerytura z kapitałemInteria.tv
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas