Reklama

Reklama

Gdy mama wraca do pracy

Przepisy służą temu, byś mogła lepiej pogodzić pracę z opieką nad swoim maluchem

Jesteś mamą i pracujesz? Albo właśnie wracasz do firmy po urlopie macierzyńskim? Masz swoje prawa. Dowiedz się, jakie.

Gdy kończy ci się urlop macierzyński

Reklama

Możesz pójść na wychowawczy lub wrócić do pracy. Masz prawo do trzyletniego urlopu wychowawczego. Ale tylko wtedy, gdy pracowałaś w sumie co najmniej 6 miesięcy. Urlop ten nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 lat. Chcesz wrócić do pracy, ale nie na cały etat? A masz jeszcze prawo do urlopu wychowawczego? Złóż pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Nie dłużej jednak niż na okres, w którym mogłabyś być na wychowawczym. Po obniżeniu wymiaru nie możesz pracować krócej niż na pół etatu. Pracodawca nie może ci odmówić.

Na co możesz liczyć, jeśli wracasz do pracy

Masz dodatkowe uprawnienia. Gdy wracasz do pracy po macierzyńskim lub wychowawczym, szef musi zapewnić ci dotychczasowe lub równorzędne stanowisko. Ma ono odpowiadać twoim kwalifikacjom zawodowym. Po powrocie masz prawo do wynagrodzenia nie niższego niż to, otrzymywane przed urlopem. Pamiętaj: jeśli opiekujesz się dzieckiem do 4. roku życia, szef nie może zatrudniać cię w godzinach nadliczbowych, nocą, powyżej 8 godzin na dobę. Ani wysyłać w delegacje poza stałe miejsce pracy. Chyba że wyrazisz zgodę.

Kiedy ochrona przed zwolnieniem z pracy

Przysługuje ci, gdy korzystasz z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Pracodawca może wypowiedzieć ci pracę tylko w razie upadłości lub likwidacji firmy. Może też zwolnić cię bez wypowiedzenia - dyscyplinarnie. Ma do tego prawo, gdy ciężko naruszyłaś podstawowe obowiązki pracownicze. Albo popełniłaś przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie cię na zajmowanym stanowisku (przestępstwo musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem).

Podobnie, gdy utracisz uprawnienia niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku. Kiedy jeszcze jesteś chroniona przed zwolnieniem? Wówczas, gdy wróciłaś do pracy na obniżony etat, mimo przysługującego ci urlopu wychowawczego. Nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

2 dni na opiekę nad dzieckiem

Jeśli wychowujesz przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługują ci dodatkowe dwa dni wolne w roku, na tzw. opiekę. Dwa dni dostaniesz bez względu na liczbę dzieci. Możesz je wykorzystać ty lub twój mąż. Co ważne - te dni wolne musisz wykorzystać do końca danego roku kalendarzowego. Za ten czas dostaniesz pensję jak za urlop wypoczynkowy

Izabela Rogowska, mgr ekonomii, absolwent Studium Prawa Handlowego

Dowiedz się więcej na temat: pracodawca | dziecko | uprawnienia | etat | dni wolne | urlop | pracy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje