Reklama

Reklama

Jak odzyskać swoje pieniądze

Firma nie płaci pensji, były partner alimentów, a twój znajomy nie chce ci oddać pożyczki? Jest na to rada!

Wynagrodzenie za pracę

Porozmawiaj szczerze z pracodawcą, być może ma przejściowe kłopoty finansowe i zamierza wypłacić ci pieniądze z opóźnieniem.Jeśli szef cię zbywa, złóż w sekretariacie firmy pisemne wezwanie do wypłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi (poproś o potwierdzenie odbioru na drugim egzemplarzu pisma). Napisz skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, gdy twoje wezwanie nie odnosi skutku. W skardze podaj swoje prawdziwe dane. Napisz, od kiedy nie dostajesz wypłaty, jak często zdarzają się opóźnienia itp. Jeśli kontrola potwierdzi twój zarzut, inspektor złoży w sądzie wniosek o ukaranie firmy.

Reklama

Nakaże też pracodawcy wypłatę należnego ci wynagrodzenia. Możesz też wystąpić do sądu pracy. Gdy żądasz kwoty niższej niż 10 tys. zł, sprawa będzie rozpoznana w trybie uproszczonym. Składasz wtedy pozew na gotowym formularzu (znajdziesz na stronie: www.ms.gov.pl lub dostaniesz w sądzie). Jeżeli kwota jest wyższa, pozew piszesz sama. Podaj w nim swoje dane, nazwę i adres zakładu pracy. Określ, jakiej kwoty się domagasz. Pozew uzasadnij i dołącz m.in. korespondencję z pracodawcą na temat opóźnienia lub zaległości w wypłacie. Złóż go w dwóch egzemplarzach.

Alimenty od byłego męża

Skieruj sprawę do komornika, jeśli masz w ręku wyrok sądowy przyznający ci alimenty, a były partner nie chce łożyć na dziecko. W kancelarii komorniczej wypełnij wniosek egzekucyjny. Podaj w nim wszelkie znane ci informacje na temat ojca dziecka: miejsce pobytu, pracy, stan majątkowy i inne informacje, które mogą przyczynić się do szybszego wyegzekwowania alimentów. Gdy nie uda się ściągnąć pełnej sumy przez okres dwóch miesięcy, wystąp do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. Jeśli dochód w twojej rodzinie nie przekracza 725 zł netto na osobę, da ci to prawo do ubiegania się w gminie o pieniądze z funduszu alimentacyjnego.

Złóż wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej w urzędzie gminy, w której mieszka były mąż. Gmina powinna zbadać przyczyny niepłacenia przez niego alimentów. Zostanie on też zobligowany do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Jeśli okaże się, że nie może wywiązać się z zobowiązań, bo np. nie ma pracy, gmina ma prawo zmusić go, by zarejestrował się jako bezrobotny lub poszukujący pracy. A gdy będzie się opierał i nie chciał pracować, złożyć na policji wniosek o ściganie go.

Stary dług od znajomego

Wezwij dłużnika na piśmie do zwrotu pożyczki, w przypadku, gdy lekceważy twoje prośby i odmawia oddania pieniędzy. Pismo wręcz mu osobiście lub wyślij listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru). Jeżeli to nic nie da, wyślij "ostateczne wezwanie do zapłaty" (tak je zatytułuj). Zaznacz w nim, że jeśli dług nie zostanie uregulowany w wyznaczonym przez ciebie terminie, oddasz sprawę do sądu.

Przygotuj pozew o wydanie nakazu zapłaty - to jedyna droga, gdy wyznaczony termin mija, a znajomy dalej nie chce oddać pożyczki. Skieruj pozew do wydziału cywilnego sądu rejonowego lub sądu okręgowego, gdy dług przekracza 75 tys. zł. Jeżeli jest on mniejszy niż 10 tys. zł, wystarczy wypełnić formularz urzędowy. Gdy jest większy, pozew piszesz sama. Podaj dane swoje i znajomego, kiedy i ile pożyczyłaś pieniędzy. Dołącz dokumenty, które mogą być podstawą wydania nakazu zapłaty (np. umowa pożyczki, wezwania do zapłaty, inna korespondencja którą prowadziłaś z dłużnikiem).

Przemysław Gronowski, prawnik

Kobieta i życie
Dowiedz się więcej na temat: pieniądze | długi | alimenty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy