Reklama

Jak przenieść komórkę do innej sieci?

Dowiedz się, na jakich zasadach możesz zachować dotychczasowy numer telefonu.

Pani Katarzyna powiedziała mi, że właśnie kończy jej się umowa z operatorem komórkowym.

– Chciałabym go zmienić. Jak to zrobić? – zapytała.

– Jeśli kończy się pani umowa terminowa, wystarczy, że złoży pani u operatora jej wypowiedzenie. Należy to zrobić zgodnie z terminem wypowiedzenia zawartym w umowie lub regulaminie.

– Czy muszę złożyć to na piśmie?

– Tak, i proszę zadbać o potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia. Następnie może pani zawrzeć umowę z nowym operatorem.

– Czy mogę zachować stary numer?

– Tak. Jeśli chce pani przenieść numer telefonu do nowego operatora, musi pani wystąpić o to do niego z pisemnym wnioskiem. Taki wniosek znajdzie pani w punkcie obsługi klienta lub na stronie internetowej.

Reklama

– A gdy będę chciała rozwiązać umowę z obecnym operatorem przed terminem?

– Wówczas do wniosku dołącza pani oświadczenie, że jest pani świadoma konsekwencji z tego wynikających. Może być bowiem na panią nałożona opłata.

– Czy muszę to wszystko sama załatwiać?

– Może pani upoważnić nowego operatora do wszystkich działań, związanych z przeniesieniem numeru. A więc również do wypowiedzenia w pani imieniu umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Musi pani wówczas do wniosku dołączyć pełnomocnictwo.

– Czy będę musiała za to zapłacić?

– Nie. Przeniesienie przydzielonego numeru jest bezpłatne.

– Od kiedy mogę zawrzeć nową umowę?

– Po rozpatrzeniu wniosku przez operatora (patrz ramka). Termin rozpoczęcia świadczenia usług powinien być zgodny z terminem rozwiązania obecnej umowy. W tym samym dniu zostanie też przeniesiony numer. Przerwa nie może być dłuższa niż 3 h w porze nocnej – chyba że wyrazi na to pani zgodę.

par. 10–15 rozp. ministra infrastruktury z 16.12.2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

Operator rozpatruje wniosek

W razie przeniesienia numeru telefonu komórki nowy operator rozpatrzy wniosek w ciągu 6 godzin roboczych, jeśli przyszły abonent składa wniosek osobiście, a 3 dni roboczych, jeśli w inny sposób, np. pocztą.

PORAD UDZIELA Izabela Rogowska mgr ekonomii, absolwent Studium Prawa Handlowego

Chwila dla Ciebie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy