Reklama

Reklama

Jak ustalić ojcostwo?

Dowiedz się, co możesz zrobić, gdy urodziłaś dziecko, ale jego ojciec dobrowolnie nie chce się do niego przyznać.

Pani Stanisława przyszła do mnie w imieniu swojej dorosłej córki. Niedawno urodziła ona synka.

- Ojciec nie przyznaje się do dziecka. Co córka ma zrobić w tej sytuacji? - zapytała.

- Jeśli ojciec nie chce uznać dziecka, pani córka może wystąpić do sądu o ustalenie ojcostwa.

- A czy ktoś oprócz niej może to zrobić?

- Również dziecko (ale dopóki nie osiągnie pełnoletności, w jego imieniu działa przedstawiciel ustawowy, najczęściej matka). Także biologiczny ojciec dziecka, a nawet prokurator.

- A czy są na to jakieś terminy?

Reklama

- Matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

- A co konkretnie musi zrobić córka?

- Musi wytoczyć powództwo przeciwko domniemanemu ojcu. Pozew składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pani córki (powódki) lub prawdopodobnego ojca dziecka (pozwanego).

- Co powinna napisać w pozwie?

- Musi sformułować wniosek, że pozwany jest ojcem dziecka. Za ojca dziecka pozamałżeńskiego uznaje się tego, kto obcował z jego matką między 300. a 181. dniem przed jego urodzeniem. Córka powinna to potwierdzić.

- Ale jak?

- Musi dołączyć odpowiednie wnioski dowodowe, np. zeznania świadków, dokumenty, listy, itp. Na zlecenie sądu (można je wykonać też prywatnie) może być zrobione badanie krwi czy DNA.

- Czy córka dostanie alimenty?

- Córka może ich zażądać od domniemanego ojca dziecka. Może też domagać się współponoszenia wydatków na dziecko w czasie ciąży i porodu oraz kosztów jej trzymiesięcznego utrzymania w okresie połogu.

- Czy dziecko musi nosić nazwisko ojca?

- Niekoniecznie. Ale córka ma prawo wnieść o nadanie dziecku przez sąd nazwiska ojca. Jeśli dziecko ukończyło 13. rok życia, musi wyrazić na to zgodę.

- Ile kosztuje wniesienie pozwu?

- Matka jest zwolniona od kosztów sądowych. Pani córka może też zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata.
 art. 62, 72, 84, 89, 143, 144 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Ojciec uznaje dziecko

Ojciec może uznać dziecko za własne przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Wystarczy, że złoży odpowiednie oświadczenie, a matka dziecka je potwierdzi - jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od oświadczenia mężczyzny. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeśli w tym czasie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Chwila dla Ciebie
Dowiedz się więcej na temat: ojcostwo | dziecko | ustalenia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje