Reklama

Reklama

Kiedy przedawniają się różne płatności?

W listach do naszej redakcji wiele osób pyta, po jakim czasie... nie muszą płacić zaległej faktury czy mandatu. Nasi eksperci wyjaśnią, jakie są okresy przedawnienia różnych roszczeń, podpowiedzą, jak postąpić, gdy mamy zaległości sprzed lat.

Każdemu może się zdarzyć niezapłacenie jakiegoś zobowiązania. I chociaż nikt nie jest zwolniony z obowiązku oddania należności, to każda płatność może kiedyś się przedawnić. Co wtedy?

Czynsz, opłaty za wodę, za śmieci: przedawnienie 3 lata

CO ZROBIĆ, JEŚLI OTRZYMAM WEZWANIE W SPRAWIE CZYNSZU, KTÓRY SIĘ PRZEDAWNIŁ?

M. Nagórek: Nie należy wyrzucać takich pism do kosza! Jeśli jest pewne, że płatność się przedawniła, należy działać! Wyjaśnię to na przykładzie: P. Anna dostała wezwanie do sądu w sprawie czynszu sprzed ponad 4 lat. Ale nie zareagowała na wezwanie. Tymczasem sąd sam z siebie nie oddali pozwu. Sprawa w sądzie przerwała bieg przedawnienia, i teraz ten termin liczy się od nowa! Jeśli sąd wyda nakaz zapłaty, to ewentualny termin jego przedawnienia przedłuży się do 10 lat. Co należało zrobić, by pozew oddalono? Złożyć pismo do sądu, że dług się przedawnił lub oświadczyć to na rozprawie.

Reklama

Pamiętajmy: gdy nie zareagujemy na pismo z sądu lub wezwanie do zapłaty, sąd może wydać nakaz zapłaty! Jeśli sprawa trafi do komornika, też przerywa się przedawnienie. Jakie jest wyjście z sytuacji? Jeśli dojdzie do przerwania biegu przedawnienia, pozostaje prosić o spłatę długu w ratach (złożyć wniosek do spółdzielni, wspólnoty albo gminy).

Abonament RTV: przedawnienie 5 lat

WIELE OSÓB ZALEGA Z TĄ PŁATNOŚCIĄ. SĄ TEŻ SPORY, JAK LICZYĆ JEJ PRZEDAWNIENIE...

M. Nagórek: Abonament RTV to opłata administracyjna, więc przedawnienie jest 5-letnie (nie 3-letnie jak w opłacie czynszu, co określa kodeks cywilny).

Przykład 1. P. Ewa z końcem 2015 r. otrzymała wezwanie do zapłaty abonamentu z 2010 r. Płatność jest przedawniona. Co należy zrobić? P. Ewa powinna wystąpić o umorzenie przedawnionej płatności (wysłać pismo w tej sprawie na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Budżetu i Finansów, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9; 01-015 Warszawa).

Przykład 2. P. Urszula otrzymała wezwanie do zapłaty zaległości z 2012 r. i lat następnych. Płatność nie jest przedawniona. Można jednak złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty (też wysłać na powyższy adres).

Kablówka, telefon, internet: 3-letni okres przedawnienia

OPŁATY ZA TZW. MEDIA PRZEDAWNIAJĄ SIĘ SZYBCIEJ NIŻ ABONAMENT RTV?

M. Nagórek: Tak, płatności z faktur za telefon i inne związane z umową z operatorem, tj. za internet i telewizję kablową, przedawniają się po 3 latach od daty na fakturze.

Przykład: P. Teresa nie opłaciła faktury za kablówkę z datą na 10 marca 2013 r. Płatność się przedawniła 10 marca 2016 r., ale pod warunkiem, że przed tą datą P. Teresa nie złożyła wniosku o spłatę zadłużenia w ratach. Bo takie postępowanie oznaczałoby, że uznała swój dług i to przerywa przedawnienie. A gdyby dług został sprzedany, spłatę można negocjować tylko z firmą windykacyjną.

Faktury za gaz oraz energię elektryczną: przedawnienie 3 lata

JAK NALEŻY LICZYĆ TERMIN PRZEDAWNIENIA TYCH OPŁAT?

M. Nagórek: Przedawniają się one po 3 latach, liczonych od daty płatności na fakturze. Przykład. Pani Sylwia nie zapłaciła faktury za prąd z terminem na 15 grudnia 2014 r. Jeśli dostawca nie skieruje sprawy do sądu, albo Pani Sylwia nie złoży wniosku o płatność w ratach, lub nie podpisze ugody, to dług się przedawni 15 grudnia 2017 r.

Podatki do gminy: przedawnienie 3 lata

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI MAJĄ INNE OKRESY PRZEDAWNIENIA NIŻ PODATKI DO URZĘDU SKARBOWEGO. JAKIE?

J. Paluch: Gmina ustala swoje podatki, czyli od nieruchomości, rolny, za użytkowanie wieczyste - na podstawie decyzji i przedawniają się one po 3 latach od końca roku, w którym decyzję otrzymamy.

Przykład 1. Pan Jan dostał na początku 2016 r. decyzję co do podatku rolnego za 2012 r. Podatek się przedawnił. Nie ma obowiązku zapłaty, ale warto złożyć pismo o umorzenie przedawnionej płatności.

Przykład 2. P. Danuta ma zaległą opłatę za użytkowanie wieczyste sprzed 4 lat. Ta płatność jest przedawniona pod warunkiem, że np. nie gmina nie wystąpiła do sądu o spłatę.

Mandaty

OD POLICJI: przedawniają się w ciągu 3 lat od daty nałożenia przez funkcjonariusza. UWAGA! Od 1.01.2016 r. wnioski o umorzenie mandatu (rozłożenie go na raty) należy kierować do: Urząd Skarbowy, 45-331 Opole, ul. Rejtana 3b.

OD STRAŻY: okres przedawnienia mandatu też 3 lata. UWAGA! Wniosek o odroczenie lub umorzenie mandatu kierujemy np. do burmistrza miasta, gdzie działa ta straż.

Podatki do urzędu skarbowego

DOCHODOWY: PRZEDAWNIENIE 5 LAT

Ten podatek rozliczamy w PIT, i jeśli mamy niedopłatę - musimy ją wpłacić na konto skarbówki. Podatek przedawni się dopiero po 5 latach, licząc od końca roku, gdy złożyliśmy PIT.

Przykład: Z końcem 2015 r. przedawnił się podatek z rozliczenia PIT za 2009 r. (z terminem płatności do 30 kwietnia 2010 r.). Pamiętajmy! 5-letni termin przedawnienia dotyczy też: podatku od czynności cywilnoprawnych, od darowizn, CIT oraz VAT.

OD SPADKÓW: PRZEDAWNIENIE 3 LATA

Termin ten liczy się od końca roku, gdy uprawomocniło się postanowienie sądu o nabyciu spadku, a nie dokonaliśmy zgłoszenia do urzędu skarbowego, że spadek otrzymaliśmy.

Marcin Nagórek, radca prawny
Jerzy Paluch, doradca podatkowy

Opracowała: Marta Jaworska

Tekst pochodzi z magazynu

Tina

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje