Reklama

Reklama

Nie daj się oszukać w pracy sezonowej

Dowiedz się, na co powinnaś koniecznie zwrócić uwagę, podejmując takie zatrudnienie

Pani Kasia powiedziała mi, że właśnie szuka pracy sezonowej.

– Na jaką umowę mogę podjąć taką pracę? – zapytała. – Najkorzystniej byłoby, gdyby dostała pani umowę o pracę. Jednak najczęściej w takim przypadku zawierane są umowy zlecenia, czyli umowy cywilnoprawne.

– I co wtedy? – Nie obowiązuje pani ochrona i prawa pracownicze (urlop, minimalna pensja, prawo do nadgodzin). Nie będzie problemu, gdy zleceniodawca okaże się uczciwy. Jeśli jednak pani nie zapłaci, nie będzie pani mogła dochodzić praw przed sądem pracy. Wtedy spór rozstrzygnie sąd cywilny, co wiąże się, niestety, z wyższymi kosztami z pani strony.

Reklama

– Szukam pracy przez ogłoszenia. Gdzie jeszcze mogę się zwrócić? – Do agencji zatrudnienia, np. agencji pracy tymczasowej. Umowę podpisze pani z agencją i to ona formalnie będzie pani pracodawcą (patrz ramka). Pracę będzie pani jednak wykonywała tam, gdzie oddeleguje panią agencja.

– A gdybym chciała wyjechać za granicę? – Pracę może pani podjąć również za pośrednictwem takiej agencji. Albo zawrzeć umowę bezpośrednio z zagranicznym pracodawcą. Pośrednictwem pracy zajmuje się też sieć europejskich ofert pracy EURES. Znajdzie pani tam nie tylko oferty pracy.

– A co jeszcze? – Także informacje o warunkach życia i pracy w danym kraju oraz przepisy prawne. Łatwo to znaleźć na stronie www.eures.praca.gov.pl. – A skąd mam wiedzieć, czy agencja zatrudnienia działa legalnie? – Wykaz certyfikowanych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl.

– Czy agencja pobierze ode mnie opłatę? – Agencje zatrudnienia działające w Polsce nie mogą pobierać opłat za pośrednictwo. Bez względu na to, czy kierują do pracy w Polsce, czy za granicą, Mogą jednak obciążyć panią poniesionymi kosztami, np. za badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów.

art. 85 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Umowa z agencją zatrudnienia

Powinny się w niej znaleźć informacje o pracodawcy, okresie zatrudnienia, rodzaju oraz warunkach pracy i płacy. Poza tym, informacje o przysługujących świadczeniach, ubezpieczeniu, obowiązkach i uprawnieniach pracownika oraz agencji. Także o zakresie odpowiedzialności w razie niewykonania umowy oraz warunkach dopuszczania cudzoziemców do pracy za granicą.

Chwila dla Ciebie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy