Nie skorzystałeś z wcześniejszej emerytury? Możesz ubiegać się o rekompensatę

ZUS przypomina, że osoby urodzone w określonych latach i wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mają prawo do wcześniejszej emerytury. Jeśli jednak z niej nie skorzystały, przysługuje im finansowa rekompensata. Jak się o nią starać?

Osoby, które nie skorzystały z możliwości nabycia prawa do emerytury wcześniejszej, mają prawo do rekompensaty
Osoby, które nie skorzystały z możliwości nabycia prawa do emerytury wcześniejszej, mają prawo do rekompensaty123RF/PICSEL
 • osiągnęły wiek emerytalny
 • udowodniły okresy składkowe i nieskładkowe (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
 • udowodniły wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
 • nie przystąpiły do OFE lub złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa

Emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje również osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które osiągnęły obniżony wiek emerytalny i przed 1 stycznia 1999 roku spełniły następujące warunki:

 • nie przystąpiły do OFE lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa
 • udowodniły okresy składkowe i nieskładkowe (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
 • udowodniły wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze bądź co najmniej pięć lat pracy górniczej pod ziemią, na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz kopalniach otworowych siarki

Wcześniejsza emerytura dla pracujących w szczególnych warunkach. Jak złożyć wniosek?

Praca w szczególnych warunkach to nie tylko praca w górnictwie, ale również na kolei, w energetyce czy budownictwie. Co ciekawe, taką pracę wykonywać też mogą dziennikarze, aktorzy, tancerze czy kaskaderzy. Pełną listę zawodów znajdziemy na oficjalnej stronie ZUS.

Aby otrzymać świadczenie emerytalne z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, należy złożyć do ZUS:

 • wniosek o emeryturę
 • informację o okresach składkowych i nieskładkowych
 • dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego i nauki w szkole wyższej
 • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, urzędu konsularnego lub elektronicznie poprzez PUE ZUS.

Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy. Jak złożyć wniosek?
Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy. Jak złożyć wniosek?Marek BazakEast News

Rekompensata za nieskorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury. Kto może skorzystać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres co najmniej 15 lat i nie skorzystały jeszcze z możliwości nabycia prawa do emerytury wcześniejszej, emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, mają prawo do rekompensaty! Jest ona ustalana jako dodatek do kapitału początkowego uwzględnianego przy obliczaniu emerytury powszechnej.

Jak powinna być dieta dla seniora?Newseria Lifestyle/informacja prasowa
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas