Reklama

Reklama

Podział majątku przy rozwodzie

Zwykle najwięcej warte są nieruchomości.

Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest podział majątku przy rozwodzie. Jednak, aby sąd to zrobił, małżonkowie muszą być zgodni co do podziału. Tak rzadko się dzieje. Sądy nie rozstrzygają więc sporu o majątek w czasie rozwodu - aby zbytnio nie przeciągać sprawy. W wyroku rozwodowym jest jednak informacja, jak byli małżonkowie mają korzystać ze wspólnego domu czy mieszkania - to najczęściej najbardziej wartościowe składniki wspólnego majątku.

Co to jest majątek wspólny?

Wszystko, czego małżonkowie dorobili się w czasie małżeństwa. Po rozwodzie powinien co do zasady być on podzielony po połowie. Zdarza się jednak, że jeden z małżonków miał dużo większy wkład w jego budowanie i żąda ustalenia w nim nierównych udziałów. Każda taka sprawa jest przez sąd rozpatrywana indywidualnie. Np. argumenty byłego męża, że on zarabiał na dom, a żona tylko zajmowała się dziećmi, sąd raczej odrzuci, bo oboje małżonkowie, choć w różny sposób, dbali o dobro rodziny. Z kolei stwierdzenie żony, że to ona utrzymywała rodzinę, bo mąż jest alkoholikiem i nie pracował, to mocny argument za tym, by to ona otrzymała większość majątku.

Reklama

Podziałowi nie podlega majątek osobisty

To, co ktoś miał przed ślubem, otrzymał w spadku lub jako darowiznę. Do majątku osobistego należą też pieniądze z tytułu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to rent). Majątku osobistego nie rozliczamy, ale nakłady na niego z majątku wspólnego już tak.

Przykład: żona przed ślubem dostała od rodziców działkę - jest to jej majątek odrębny. Oboje z mężem, z którym niedawno się rozwiodła, wybudowali na niej dom. Dom jest jej, bo według przepisów budynki należą do właściciela gruntu, na którym stoją. To nie znaczy, że były mąż, choć nie jest współwłaścicielem domu, nie może mieć roszczeń finansowych. Ma prawo domagać się zwrotu nakładów, jakie poniósł na jego budowę. Dotyczy to nakładów z majątku wspólnego, np. wspólnych oszczędności, za które kupowane były materiały budowlane.

Ile to kosztuje?

Podział majątku przez sąd jest najkorzystniejszy finansowo, jeśli byli małżonkowie są zgodni co do rozliczeń (do wniosku należy dołączyć zgodny plan podziału majątku). Opłata sądowa wynosi wtedy 300 zł. Gdy sąd ma rozstrzygnąć spór o podział majątku -1000 zł. Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla położenia majątku (najczęściej nieruchomości). Należy w nim określić podlegające podziałowi składniki majątku i przedstawić dowody prawa własności. Dołączyć odpisy: aktu małżeństwa, wyroku rozwodowego, z księgi wieczystej nieruchomości. Kopie wniosku i wszystkich załączników.

Dobry Tydzień

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje