Reklama

Reklama

Wypowiedzenie: kiedy jest bezprawne?

Zdarza się, że pracodawcy w majestacie prawa łamią przepisy. Podpowiadamy, kiedy jednak chronią nas one w sposób szczególny i jak walczyć o swoje.

Ciąża, urlop, wiek przedemerytalny to sytuacje, które chronią nas przed zwolnieniem z pracy! Gdy mimo to do zwolnienia dojdzie, należy odwołać się do sądu. Masz takie prawo również, gdy pracodawca popełni tzw. błąd formalny, np. nie uzasadni wypowiedzenia lub nie wskaże terminu, w jakim możesz odwołać się do sądu. Walcz o swoje prawa, nic za to nie płacisz w sądzie.

W ciąży i na urlopie

Gdy dowiesz się, że spodziewasz się dziecka, złóż w pracy zaświadczenie lekarskie.

Szczególne przywileje

Reklama

Jeżeli masz stały etat lub umowę na czas określony powyżej miesiąca, nie stracisz pracy. Umowa na czas określony będzie przedłużona, jeśli miałaby się skończyć po 3. miesiącu ciąży. Ważne! Nawet jeśli już na wypowiedzeniu dowiesz się o ciąży, masz prawo złożyć wniosek o jego cofnięcie. Wystarczającym dowodem jest zaświadczenie lekarskie o ciąży. Na jego podstawie pracodawca ma obowiązek przywrócić cię do pracy (w przeciwnym razie można domagać się wynagrodzenia za cały czas niewykonywania pracy).

Na macierzyńskim i wychowawczym

Jeśli przebywasz na urlopie macierzyńskim (także rocznym rodzicielskim), a potem na wychowawczym, rozwiązanie umowy może nastąpić tylko, gdyby została ogłoszona upadłość albo likwidacja firmy.

Jeśli działasz społecznie

Ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje także osobom, które pełnią w firmie funkcję społecznego inspektora pracy.

Społecznym inspektorem może zostać:

pracownik, który jest członkiem związku zawodowego (bez stanowiska kierowniczego) albo ten, który uzyska zgodę związku na sprawowanie tej funkcji (wtedy przynależność do związku nie jest konieczna). Taka osoba musi mieć jednak określony staż: co najmniej 2 lata w danej firmie, a w branży minimum 5 lat.

Na jak długo ochrona przed zwolnieniem?

Kadencja społecznego inspektora pracy trwa 4 lata i w tym czasie pracodawca nie może go zwolnić z pracy (także przez rok po zakończeniu kadencji, więc łącznie przez 5 lat). Społeczny inspektor nie może mieć też obniżanej pensji. Musi jednak rzetelnie wykonywać obowiązki: sprawdzać, czy w firmie przestrzegane jest prawo pracy i przepisy BHP.

Przed emeryturą

Nie musisz bać się zwolnienia z pracy, jeżeli pozostało ci nie więcej niż 4 lata do ustawowego wieku emerytalnego.

Gdy jednak dojdzie do zwolnienia z pracy...

Napisz pozew z odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę. Powołaj się na art. 39 kodeksu pracy (zakazuje wypowiadania umowy osobom, którym pozostało mniej niż 4 lata do emerytury). Wyjątki! Wypowiedzenie umowy osobie w tym wieku jest możliwe tylko w następujących sytuacjach: - jeżeli lekarz stwierdzi, że ta osoba utraciła zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy; - pracodawca upadnie lub zostanie zlikwidowany.

Masz też dodatkowe przywileje

Jeżeli jesteś już w takim "ochronnym" wieku, to pracodawca nie może też obniżyć ci wynagrodzenia. Wyjątki! Ten przywilej nie obejmie cię jednak: jeśli pracodawca wprowadził nowe zasady wynagradzania dla wszystkich zatrudnionych lub całej grupy pracowników, do której należysz. W tych sytuacjach także tobie może zmniejszyć pensję.

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Dowiedz się więcej na temat: wypowiedzenie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama