Reklama

Reklama

Zmiany i nowości w prawie na 2014 rok

Jak co roku czekają nas nowości w kilku dziedzinach prawa. Które zmiany będą dla ciebie korzystne?

W 2014 r. zmian będzie wiele. Niektóre podreperują domowy budżet! Dlaczego? Wyższe będą pensje minimalne, zasiłki rodzinne otrzyma więcej rodzin, a niektóre uzyskają finansowe wsparcie od państwa na zakup mieszkania. Bezrobotnym łatwiej będzie znaleźć zatrudnienie i uzyskać pożyczkę z urzędu pracy. Jak co roku ZUS zrewaloryzuje emerytury i renty.

Dopłaty do mieszkań

Reklama

Od stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (DzU z 2013 r., poz. 1304). Program będzie się nazywał „Mieszkanie dla Młodych”. Jest kontynuacją programu „Rodzina na swoim”, ale niektóre zasady są inne.

Oto najważniejsze różnice.

Państwo będzie dopłacało tylko do nowych mieszkań (poprzednio także używanych). Mieszkanie może mieć maksymalnie 75 m kw., dom – do 100 m kw.

Szansę na finansowe wsparcie będą miały osoby do 35. roku życia, także samotnie wychowujące dzieci (poprzednio samotni rodzice mogli wystąpić o dofinansowanie bez względu na swój wiek). Wsparcie będzie jednorazowe i wyniesie: – 10 proc. tzw. wartości odtworzeniowej mieszkania dla osób samotnych oraz dla bezdzietnych rodzin; – 15 proc. tej wartości mieszkania dla rodzin z dziećmi; – dodatkowe 5 proc. dla tych rodzin, którym w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko.

W poprzednim programie „Rodzina na swoim” państwo dopłacało tylko do części odsetek.

Zasiłki rodzinne dla większej liczby osób


Zasiłki rodzinne są przyznawane na tzw. okres zasiłkowy. Obecny trwa od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. Przypominamy, że w tym okresie zasiłek rodzinny otrzymują rodziny, których miesięczny dochód nie przekroczył: – 539 zł netto lub – 623 zł, jeśli było w rodzinie dziecko niepełnosprawne.

Uwaga! W kolejnym okresie zasiłkowym, czyli od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. wzrośnie kryterium dochodowe!

To oznacza, że także rodziny z nieco wyższym dochodem niż poprzedni, będą mogły uzyskać zasi łek rodzinny z opieki społecznej. Nowe kwoty dochodu uprawniające do zasiłku będą wynosić: – 574 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub – 664 zł netto, jeśli jest w rodzinie niepełnosprawne dziecko.

Kwoty zasiłku będą bez zmian: – 77 zł na dziecko do 5 lat, – 106 zł – powyżej 5 lat do 18 lat, – 115 zł na dziecko od 18 do 21 lat (jeśli się uczy) i w wieku do 24 lat, jeśli się uczy i jest niepełnosprawne.

Wyższe wynagrodzenie minimalne

Od 1 stycznia 2014 r. minimalna pensja wyniesie 1680 zł brutto, czyli wzrośnie o 80 zł miesięcznie (w 2013 r. –1600 zł brutto). Taką kwotę ustaliła Rada Ministrów w rozporządzeniu z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. (DzU z 13.09.2013 r., poz. 1074).

Uwaga! Pracodawcy nie mają prawa płacić niższych pensji osobom zatrudnionym na całym etacie niż ustalona przez rząd. Dla osób, które podejmują swoją pierwszą pracę, minimalna pensja wyniesie 1344 zł brutto (w 2013 r. to wynagrodzenie dla osób podejmujących pierwszą pracę to 1280 zł brutto).

Uwaga! Wyższa płaca minimalna oznacza, że wyższe będą też inne świadczenia z nią powiązane. Wzrośnie dodatek za pracę w nocy, czyli między godziną 21.00 a 7.00. Dopłata za pracę w tych porach wyniesie 20 proc. stawki godzinowej (wylicza się ją na podstawie wynagrodzenia minimalnego).

Wzrośnie maksymalna odprawa do 25 200 zł brutto, bo jest to równowartość 15 pensji minimalnych (czyli 15 x 1680 zł brutto).

Większe wsparcie dla bezrobotnych

Od stycznia 2014 r. każda osoba zarejestrowana jako bezrobotna będzie miała swojego doradcę w urzędzie pracy. Będzie to pracownik urzędu, który zajmie się bezrobotnym od chwili rejestracji do czasu znalezienia pracy.

Ta sama zasada będzie dotyczyć pracodawców poszukujących pracowników – jeden pracownik urzędu pracy będzie prowadził ich sprawy. Pracodawcy, którzy zatrudnią osobę bezrobotną w wieku powyżej 50 lat, będą mogli otrzymać dofinansowanie do jej wynagrodzenia. Urząd ma też wspierać pracodawców zatrudniających młode osoby długo poszukujące zatrudnienia.

Finansowe wsparcie na działalność – nowe zasady

Uwaga! Bezrobotny będzie mógł uzyskać do 70 tys. zł wsparcia na nową działalność gospodarczą, ale będzie to pożyczka, więc trzeba będzie ją zwrócić. Jednak ten okres spłaty będzie dość długi – bo aż 7 lat.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty ma być weksel własny i poręczenie dwóch osób fizycznych (żyrantów). Poza tym będzie preferencyjne oprocentowanie, dużo niższe niż przy kredytach bankowych.

Emerytury, renty i inne świadczenia z ZUS-u


Waloryzacja rent i emerytur odbywa się z automatu. Wysokość podwyżek świadczeń zależy m.in. od inflacji. Od 1 marca 2014 r. wzrosną świadczenia dla rencistów i emerytów, bo będzie kolejna waloryzacja – o około 2,14%.

Jest to minimalny poziom, jaki nakazują przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zatem podwyżka świadczeń nie będzie zbyt wysoka (DzU nr 153/ 2009, poz. 1227).

Niżej przykładowe stawki.

Świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i najniższa renta rodzinna tzw. wypadkowa wyniosą: 1018,72 zł (obecnie 997,38 zł).

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku np. z chorobą zawodową ma wzrosnąć do 781,88 zł (z obecnych 765,50 zł). Wzrośnie świadczenie przedemerytalne do 996,66 zł (o ponad 20 zł, z obecnych 975,78 zł).

Renta socjalna zostanie podwyższona do kwoty 713,11 zł (obecnie to 698,17 zł). W ramach marcowej waloryzacji podwyższone zostaną też kwoty dodatków do świadczeń, m.in. dodatek pielęgnacyjny.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 16.07.2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. (DzU z 2013 r. poz. 816).

Uwaga! Niektóre osoby prowadzące własne firmy i zatrudniające pracowników, będą od 1 stycznia 20014 r. płacić wyższe składki do ZUS. Dotyczy to tych pracodawców, którzy płacą pracownikom minimalne wynagrodzenie. Ponieważ ono rośnie, wzrastają też składki.

ZUS i OFE, czy tylko ZUS: Będzie trzeba wybrać

Osoby, które są w OFE (Otwartym Funduszu Emerytalnym), mają tu przelewane z ZUS, 2,3 proc. swojej składki emerytalnej. Na infolinii ZUS pod nr. 801-400-987 (22 560-16-00 z tel. komórkowych) można się dowiedzieć, jakie to kwoty.

W terminie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. (tak przewiduje projekt) każdy, kto należy do OFE, będzie musiał podjąć decyzję, czy nadal w OFE pozostaje. Jeśli nie złożysz żadnej deklaracji w tym terminie, twoja składka emerytalna w całości zostanie w ZUS. Jednak po dwóch latach znowu będzie można dokonać wyboru między OFE i ZUS.

Deklarację w sprawie pozostania w OFE będzie można złożyć: w oddziale ZUS, wysłać pocztą lub przez internet: www.pue.zus.pl

Ale uwaga! W związku ze zmianą w rządzie sprawy OFE jeszcze się ważą.

Nowości dla przyszłych kierowców, rowerzystów i pieszych na drogach

W przyszłym roku rowerzyści będą bardziej bezpieczni na drogach. Na skrzyżowaniach mają bowiem powstać pasy dla rowerów. W połowie stycznia 2013 r. zmieniono zasady w egzaminach na prawo jazdy. W 2014 r. znów są planowane zmiany. Nowe obowiązki będą mieli piesi.

Obecnie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mają wybór co do programu komputerowego z bazą pytań egzaminacyjnych. W różnych województwach mogą być różne zestawy pytań.

W 2014 r. wszyscy kandydaci na kierowców mają zdawać egzamin na prawo jazdy na tych samych zasadach (te same pytania). Wyższe kary za brak OC l Obecnie kierowcy nieposiadający polisy OC płacą karę do 3200 zł (dwukrotność minimalnej pensji w 2013 r., tj. 2x1600 zł).

Ponieważ kary te ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc w 2014 r. kara za brak ubezpieczenia OC wyniesie 3360 zł (2x1680 zł). Jednak gdy przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczy 3 dni – kara wyniesie 20 proc. tej kwoty, a gdy ta przerwa nie będzie dłuższa niż 14 dni – 50 proc. sankcji podstawowej, czyli 1680 zł.

Pieszy oznakowany! Obecnie obowiązek noszenia odblasków mają tylko dzieci do 15. roku życia. Od 1 września 2014 r. każdy pieszy, który będzie poruszał się po zmroku poza obszarem zabudowanym, będzie musiał używać elementów odblaskowych.

Ta zasada będzie dotyczyć wszystkich pieszych, bez względu na wiek!

Uwaga! Bez elementów odblaskowych będzie można przemieszczać się tylko po chodnikach i drogach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych.

Dowiedz się więcej na temat: zmiany | OFE | 2014 | renta | rodzina | rady | rada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje