Reklama

Reklama

Zwolnienie grupowe

W przypadku takich zwolnień pracownikowi należy się odprawa pieniężna. Dowiedz się, w jakiej wysokości.

Pani Halinka powiedziała mi, że w jej firmie zapowiadają zwolnienia.

- Podobno mogę domagać się odprawy pieniężnej. Ale słyszałam, że to zależy od tego, czy będą to zwolnienia grupowe, czy indywidualne. Czy to prawda? - spytała.

- Zacznijmy od tego, ile osób jest zatrudnionych w pani firmie?

- Około 50.

- A jakie są przyczyny zwolnień pracowników?

- Słyszałam, że planowana jest reorganizacja w firmie.

- Wobec tego pracodawca ma obowiązek wypłacić zwalnianym pracownikom odprawę.

- A czy to są właśnie zwolnienia grupowe?

Reklama

- Zwolnienia traktowane są jako grupowe, jeśli w firmie pracuje co najmniej 20 osób, a umowy z nimi rozwiązuje się w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Zwolnienie musi objąć 10 osób - przy zatrudnieniu mniej niż 100 pracowników. 10 proc. załogi - przy zatrudnieniu od 100 do 299 pracowników. 30 pracowników - przy zatrudnieniu co najmniej 300.

- A co z odprawą, jeśli zostanie zwolnionych mniej osób albo w dłuższych okresach?

- Załóżmy, że w ciągu 30 dni zwolnienia nie obejmą powyższych limitów, a pani dostanie wymówienie. Może pani również domagać się odprawy. Ale tylko pod jednym warunkiem. Wówczas, gdy do rozwiązania umowy o pracę dojdzie z przyczyn ekonomicznych, leżących po stronie zakładu. Na przykład z powodu likwidacji pani stanowiska.

- Jak dużą dostanę odprawę?

- To zależy, jak długo pracowała pani u tego pracodawcy. Jeśli krócej niż 2 lata, odprawa będzie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeśli od dwóch do ośmiu lat, przysługuje pani ona w wysokości dwumiesięcznej pensji. Jeśli pracowała pani dłużej, dostanie pani równowartość trzech pensji. Odprawa nie może jednak obecnie przekroczyć kwoty 20 790 zł. Powinna zostać wypłacona najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

art. 1, art. 8 i 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.)

Dla kogo odprawa?

Odprawa przysługuje zarówno w razie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, jak i jej rozwiązania na mocy porozumienia stron. W porozumieniu powinny jednak zostać wskazane przyczyny niedotyczące pracownika. Nie ma prawa do odprawy pracownik, który sam rozwiąże umowę za wypowiedzeniem z powodu przewidywanej likwidacji zakładu pracy.

Porad udziela: Izabela Rogowska mgr ekonomii, absolwent Studium Prawa Handlowego

Chwila dla Ciebie
Dowiedz się więcej na temat: odprawa | zwolnienia grupowe | zwolnienie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy