Reklama

Reklama

​Nowość Arbonne Maseczka zmieniająca kolor 2 w 1

Upal­ne la­to wy­ko­rzy­staj­my na chwi­lę re­lak­su i czas po­świę­co­ny skó­rze. Na wa­ka­cje war­to za­brać ze so­bą pro­duk­ty, któ­re w re­ge­ne­ra­cji wspo­mo­gą ce­rę od­po­czy­wa­ją­cą od świa­tła nie­bie­skie­go, ma­ki­ja­żu i stre­su.

Szyb­kim i wy­god­nym spo­so­bem na let­nie SPA dla skó­ry są oczy­wi­ście ma­secz­ki.

Reklama

Maseczki marki Arbonne Zmieniające kolor 2 w 1 za­pew­nia­ją uczu­cie uko­je­nia i ochło­dze­nia oraz łą­czą w so­bie bo­gac­two prze­ciw­u­tle­nia­czy i wła­ści­wo­ści na­wil­ża­ją­ce. Po nałożeniu na skórę zamknięte w formule każdej wegańskiej maseczki mineralne pigmenty zmieniają kolor z niebieskiego na różowy lub złoto-żółty. Francuska glinka niebieska skutecznie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i oczyszcza pory, a wyciągi z pitai (smoczego owocu) i passiflory pomagają nawilżać skórę. Jednak niespodzianka nie kończy się wraz ze zmianą koloru! Maseczka może służyć również jako produkt do mycia twarzy.

SPOSÓB UŻYCIA: 

1. Nałóż produkt na skórę kolistymi ruchami, aby zobaczyć zmianę. 

2. Pozostaw maseczkę do wyschnięcia. 

3. Dodaj wody, aby zmienić ją w delikatnie pieniący produkt domycia skóry.

Do wyprodukowania opakowania wykorzystano 20% plastiku pochodzącego z recycklingu pokonsumenckiego. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje