Reklama

Czy da się zapobiec chorobie Alzheimera?

Wciąż nie są znane przyczyny zapadania na chorobę Alzheimera. Ale mamy wpływ na to, czy zachorujemy!

Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia, do 2050 r. w grupie wiekowej po 65. roku życia na chorobę Alzheimera – czyli postępującą, degeneracyjną chorobę ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się otępieniem – zachoruje jedna osoba na trzy.

Zdaniem lekarzy nadchodzącą epidemię można jednak zatrzymać. Wprawdzie to geny predysponują do rozwoju tej choroby, ale decydujące znaczenie ma styl życia.

Grunt to ruch i zdrowa dieta śródziemnomorska

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że w roz­wo­ju tej choroby dużą rolę od­gry­wa wysoka ilość biał­ka be­ta-amyloidu we krwi – trze­ba ją ob­ni­żać. Naj­le­piej służy temu dieta śród­ziem­no­mor­ska, z dużą ilością oliwy z oli­wek, ryb, orze­chów, wa­rzyw, owo­ców, peł­no­ziar­nistego pie­czy­wa i zba­wien­nych kwasów tłusz­czo­wych ome­ga-3.

Reklama

Wy­star­czy dzien­nie zjeść jeden gram tych kwa­sów, a ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia spada aż o 30 procent! Nie mniej ważne jest również utrzymywanie sprawności intelektualnej, pielęgnowanie kontaktów towarzyskich i regularna aktywność ruchowa.

Zobacz więcej!

Twoje Imperium
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy