Ci seniorzy mają szansę na zwiększenie emerytury. Na czym polega ponowne przeliczenie emerytury?

Agata Zaremba

Opracowanie Agata Zaremba

Ponowne przeliczenie emerytury to kwestia, która jest szczególnie istotna dla emerytów, których dokumentacja składkowa nie została w pełni uwzględniona. Kto i w jaki sposób może ubiegać się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalnego po ukończeniu 65. roku życia?

Czym jest ponowne przeliczenie emerytury i kto może o nie wnioskować?
Czym jest ponowne przeliczenie emerytury i kto może o nie wnioskować?123RF/PICSEL

Ponowne przeliczenie emerytury. Czym jest i dlaczego jest tak istotne?

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Okazuje się, że niektórzy emeryci z uwagi na niepełne uwzględnienie ich dokumentacji składkowej dostają niższą emeryturę, niż im się należy. Z tego powodu niektóre osoby po 65. roku życia mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Dzięki temu mają one szansę na zwiększenie wysokości świadczenia.

Kto ma prawo do ponownego przeliczenia emerytury po 65. roku życia?

Ci, którzy powinni zainteresować się ponownym przeliczeniem emerytury to przede wszystkim osoby, które:

  1. Nie mają uwzględnionych wszystkich okresów składkowych, zwłaszcza przed 1999 rokiem. Dotyczy to m.in. okresów nauki w szkole wyższej czy urlopu wychowawczego, które nie były wtedy uwzględniane jako okresy składkowe, a obecnie mogą być podstawą do ponownego przeliczenia emerytury.
  2. Pracowały po osiągnięciu wieku emerytalnego, co przyczyniło się do zwiększenia puli środków przeznaczonych na emeryturę.
  3. Osiągnęły wiek powszechnego wieku emerytalnego, ale wcześniej były przez pewien okres na wcześniejszej emeryturze.
  4. Były ubezpieczone w OFE i przeszły na emeryturę przed 1 października 2017 r., a obecnie osiągnęły 65 lat, ale nie ukończyły jeszcze wieku 67 lat. Chodzi tutaj w szczególności o kobiety, które nie osiągnęły jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego mężczyzn. 
O ponowne przeliczenie emerytury mogą wnioskować m.in. kobiety, które osiągnęły 65 lat, lecz nie ukończyły jeszcze wieku 67 lat
O ponowne przeliczenie emerytury mogą wnioskować m.in. kobiety, które osiągnęły 65 lat, lecz nie ukończyły jeszcze wieku 67 lat123RF/PICSEL

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury możemy złożyć osobiście, listownie lub za pośrednictwem platformy internetowej PUE ZUS. Składając wniosek osobiście, należy dostarczyć wypełniony formularz ZUS ERPO do placówki odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania.

Możemy skorzystać z sieciowej wersji formularza, przesyłając go za pośrednictwem wyżej podanej platformy. Wnioskodawca powinien dołączyć kopie dokumentów potwierdzających okresy składkowe, takie jak:

  • zaświadczenie o nauce w szkole wyższej
  • zaświadczenie o pracy
  • dokumenty związane z prowadzeniem działalności pozarolniczej
  • zaświadczenie o służbie wojskowej
  • dokumenty potwierdzające urlop wychowawczy lub zasiłek dla bezrobotnych

Dokumenty można dołączyć w formie papierowej lub cyfrowej, zależnie od sposobu złożenia wniosku.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas