Darmowe sanatorium dla nowej grupy. Sprawdź, czy jesteś na liście

Skierowanie do sanatorium będzie od 1 stycznia 2023 roku wystawiane w postaci elektronicznej. To tylko część zmian, związanych z sanatoriami, jakie zamierza wprowadzić rząd. Jakie jeszcze modyfikacje są przewidywane? Kto ma prawo do darmowego wyjazdu do sanatorium?

Skierowanie do sanatorium 2023 będzie wystawiane również w wersji elektronicznej. Zmiany w skierowaniach do sanatorium mają ułatwić życie pacjentom.
Skierowanie do sanatorium 2023 będzie wystawiane również w wersji elektronicznej. Zmiany w skierowaniach do sanatorium mają ułatwić życie pacjentom.123RF/PICSEL

  • Sanatorium to ośrodek leczniczy w miejscowości uzdrowiskowej, oferujący zabiegi wspomagające leczenie, a także zajęcia rehabilitacyjne
  • Walory przyrodnicze i naturalne danego miejsca pełnią funkcję dodatkowej atrakcji, pomagającej w rekonwalescencji i wypoczynku
  • Od 1 stycznia 2023 roku w życie weszły zmiany dotyczące wyjazdów do sanatoriów. Zapowiadane są też kolejne

Skierowanie do sanatorium - zmiany od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku w życie weszły zmiany dotyczące sanatorium na NFZ i leczenia uzdrowiskowego. Od tego dnia skierowania do sanatorium wystawiane są w formie elektronicznej. Co z papierowymi skierowaniami do uzdrowiska? Zmiana nie oznacza, że znikną. Nowe rozporządzenie utrzymuje w mocy zarówno papierowe, jak i elektroniczne skierowania.

Te pierwsze pacjenci otrzymają jednak wyłącznie w dwóch sytuacjach:

  • gdy skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dotyczy uzdrowisk poza granicami Polski
  • gdy pacjent nie ma dostępu do internetu, a więc do systemu teleinformatycznego.

E-skierowania zaczęły obowiązywać już od stycznia 2021 roku, jednak nie w przypadku sanatoriów. Na skutek nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kierowania na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową w tej kwestii od stycznia 2023 roku nastąpiły zmiany.

Warto jednak wiedzieć, że jest to okres przejściowy. Tradycyjne, papierowe skierowania są dopuszczalne do 30 czerwca 2023 roku. 

Stosowanie e-skierowań również w przypadku kierowania pacjentów na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową ma być ułatwieniem dla seniorów.

Rehabilitacja KRUS - zmiany od 1 stycznia 2023 roku

Dnia 1 stycznia 2023 roku w życie weszła jeszcze inna zmiana: pobyt w sanatorium opłacany przez KRUS będzie przysługiwał już nie tylko aktywnym zawodowo rolnikom. Podobne wyjazdy do sanatorium są dostępne także dla rolników-emerytów i opiekunów osób niepełnosprawnych. To skutek ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która wprowadza te modyfikacje.

Oznacza to, że rehabilitacja w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 1 stycznia 2023 roku jest dostępna także dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej, jeśli jest to zalecane z uwagi na ich stan zdrowia (turnusy rehabilitacyjne). Z kolei na turnusy regeneracyjne mogą być kierowani opiekunowie osób niepełnosprawnych, a celem jest poprawa ich kondycji psychofizycznej i jakości życia.

Od 1 stycznia 2023 roku pobyt w sanatorium opłacany przez KRUS przysługuje również rolnikom-emerytom
Od 1 stycznia 2023 roku pobyt w sanatorium opłacany przez KRUS przysługuje również rolnikom-emerytom123RF/PICSEL

Zmiany w sanatoriach - zapowiedzi rządu

Rząd chce wprowadzić kolejne zmiany w wyjazdach do sanatoriów. Reformę lecznictwa uzdrowiskowego zapowiedziało już Ministerstwo Zdrowia. Co ma się zmienić i kiedy? Jednym z ważniejszych planów jest pozostawienie pacjentom swobody w wyborze konkretnego sanatorium czy uzdrowiska. Przyszli kuracjusze mieliby również sami wybierać termin wyjazdu. Wedle zapowiedzi, zmiana ma nastąpić od 2024 roku.

Ministerstwo Zdrowia planuje także zwiększyć minimalną liczbę wymaganych zabiegów z 3 do 4, by podnieść standard leczenia uzdrowiskowego. Ta zmiana również jest zapowiadana od 2024 roku. Co jeszcze ma się zmienić? Modyfikacjom ma ulec system dopłat za pobyt i wyżywienie w sanatorium. Obecnie stawki ustalane są w drodze rozporządzenia ministra zdrowia. W nowym systemie stawki maksymalne również byłyby przez niego ustalane, jednak dyrektorzy sanatoriów mogliby je obniżyć. Ma to popularyzować mniej znane uzdrowiska.

Komu przysługuje sanatorium z NFZ?

Kto może otrzymać skierowanie do sanatorium z NFZ? Sanatorium na Narodowy Fundusz Zdrowia przysługuje osobom, które otrzymały skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Wystawia je lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli zwykle lekarz rodzinny. Na podobne leczenie mogą być kierowani tylko pacjenci na tyle sprawni i samodzielni, by mogli odbyć podróż do uzdrowiska i korzystać z zabiegów leczniczych.

Osoby dorosłe - zgodnie z zaleceniem NFZ - powinny korzystać z takiego pobytu nie częściej niż co 18 miesięcy. Trzeba przy tym ponieść koszt zakwaterowania i wyżywienia.

Raz w roku z darmowego leczenia uzdrowiskowego mogą skorzystać pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest, zatrudnieni w tych zakładach 28 września 1997 roku lub przed tą datą.

Sanatorium poszpitalne (szpital uzdrowiskowy) jest z kolei przedłużeniem leczenia w szpitalu klinicznym i pobyt w nim jest całkowicie refundowany. Koszty pokrywa ZUS lub NFZ. Skierowanie na leczenie w tym przypadku wystawiane jest przez lekarza pracującego w szpitalu, w którym przebywała osoba chora.

Pobyt w sanatorium może przyczynić się do poprawy zdrowia. Warto ubiegać się o skierowanie
Pobyt w sanatorium może przyczynić się do poprawy zdrowia. Warto ubiegać się o skierowanie123RF/PICSEL

Jak złożyć wniosek do sanatorium?

Skierowania do sanatoriów NFZ od 1 stycznia 2023 roku wystawiane będą zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. E-skierowania będą przekazywane od razu do oddziału wojewódzkiego NFZ. Pacjenci będą zaś informowani o wszystkich etapach ich przetwarzania. Istnieje możliwość ich śledzenia przy pomocy aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta. Informacje mogą też być przekazywane na podany numer telefonu lub adres e-mail. Pacjenci mogą też zdecydować się na otrzymywanie powiadomień drogą pisemną.

Jak złożyć wniosek do sanatorium? Wystarczy zgłosić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, by po przeprowadzeniu badań wystawił podobne skierowanie. W formie elektronicznej zostanie ono od razu wysłane za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej do wojewódzkiego oddziału NFZ. Jeśli ktoś skorzysta ze skierowania w formie papierowej, może wysłać wniosek pocztą lub dostarczyć go osobiście. Pacjent na jego dostarczenie ma 30 dni od chwili wystawienia.

***

Zobacz też: 

Polskie pisarki, na które warto zwrócić uwagęINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas