Reklama

Reklama

Dodatkowe 1300 zł dla seniorek. Sprawdź, czy ci się należy

Na jakie wsparcie mogą liczyć seniorzy po 60. roku życia? To świadczenie uzupełniające jest corocznie waloryzowane. Wypłacane w ramach programu, którego zadaniem jest pomoc przede wszystkim kobietom, "które poświęciły się wychowaniu czwórki lub większej liczby dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury". Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Sprawdźcie

Emerytura dla matek. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane jest w ramach programu Mama 4 Plus. Skierowane jest do osób, które nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Dodatkowe wsparcie otrzymasz, jeśli jesteś: 

  • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci
  • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała

Jak tłumaczy ZUS: "Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej". 
Osoba starająca się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające musi mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

Reklama

  • polskie obywatelstwo lub
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
  • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem)

Czytaj równieżPodwójna emerytura co miesiąc nie dla każdego. Chodzi o dwa wnioski

Emerytura dla matek. Wypełnij wniosek po rodzicielskie świadczenie 

Jakie otrzymać świadczenie? Zainteresowany powinien złożyć odpowiedni wniosek w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przy tym należy pamiętać, aby dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, czyli akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. - Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS - czytamy na stronie ministerstwa. 

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Osobom, które nie pobierają emerytury czy renty, przysługuje świadczenie rodzicielskie w wysokości najniższej emerytury, czyli w 2022 roku 1338,44 zł brutto.

Jeśli jednak pobierasz emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Jak tłumaczy ZUS, oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej przez ciebie emerytury albo renty.

Pieniądze z programu Mama 4 Plus wypłacane są od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzje o przyznaniu danej osobie świadczenia. Co ważne, nie następuje to wcześniej niż od dnia, w którym osiągnęłaś/osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni).

Emerytura dla matek z programu Mama 4 Plus. Kto nie otrzyma dodatkowego wsparcia?

Rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie otrzyma osoba, która jest uprawniona do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Na wsparcie nie mogą liczyć także osoby tymczasowo aresztowane albo odbywające karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Możesz nie otrzymać rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, jeśli:

  • sąd pozbawił cię władzy rodzicielskiej albo ją ograniczył przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
  • długotrwale zaprzestałaś/zaprzestałeś wychowywania dzieci.

Czytaj także: Zniżki dla seniorów. Dzięki tej karcie zapłacisz mniej

Program Mama 4 Plus - wsparcie od 2019 roku

Rządowy program "Mama 4+" uruchomiony został w 2019 roku. Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społeczne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające w ramach programu Mama 4+ otrzymuje przeszło 71 tys. osób. Najwięcej z nich mieszka na Śląsku (7,6 tys.), w Wielkopolsce (7,1 tys.) i Małopolsce (6,2 tys.). W sumie to już blisko 1,4 mld zł wsparcia. Świadczenie uzupełniające jest corocznie waloryzowane. Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie: kobieta.interia.pl

źródło: zus.pl

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | seniorzy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy