Reklama

Reklama

Dodatkowe 3000 zł. Kto może liczyć na dwa dodatki węglowe na jeden adres? Poznaj zasady

Dwa dodatki węglowe na jeden adres nadal budzą kontrowersje, choć od uchwalenia przepisów minęły już prawie 3 miesiące. Z tego względu zostały wprowadzone zmiany w ustawie, których celem jest umożliwienie otrzymania dofinansowania dla niektórych gospodarstw domowych. Sprawdź, kto może liczyć na dwa dodatki węglowe na jeden adres, jakie trzeba spełnić warunki i kiedy otrzymasz świadczenie.

Dodatek węglowy — co zmieniło się od 3 listopada

Od sierpnia 2022 roku obowiązuje Ustawa o dodatku węglowym, która umożliwia gospodarstwom domowym otrzymanie jednorazowego świadczenia w wysokości 3000 złotych do wykorzystania na zakup węgla. Od wejścia w życie tego aktu problematyczne było ustalenie, co dokładnie wchodzi w skład gospodarstwa domowego. Czy dwie rodziny mieszkające w tym samym budynku dostaną dwa dodatki, czy jeden?

Uchwalenie takich przepisów powodowało brak możliwości uzyskania dodatku węglowego dla wielu osób. Oczekiwana przez wielu Polaków zmiana została wprowadzona dopiero od 3 listopada. W myśl znowelizowanej ustawy, lokale, w których:

Reklama

  • pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe
  • do 30 listopada 2022 roku nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla poszczególnych gospodarstw, mogą ubiegać się oddzielnie o dodatek węglowy, bez konieczności zachowania reguły "jeden dodatek węglowy na jeden adres"

Komu należy się dodatek węglowy 3000 zł?

Przepisy określające podstawy do wypłacenia dodatku węglowego zostały ujęte w art. 2 ust. Ustawy o dodatku węglowym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wniosek o świadczenie może złożyć:

Wniosek o dodatek węglowy należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania — na piśmie lub elektronicznie. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada 2022 roku, pismo złożone po upływie tego terminu pozostanie bez rozpatrzenia. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w kwocie 3000 złotych, do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku podania złożonego po 30 października maksymalny termin wypłaty świadczenia został określony na dzień 30 grudnia 2022 roku.

Zobacz również: Duży zastrzyk gotówki dla emerytów. Sprawdź, czy jesteś na liście

Czy dwie rodziny w jednym domu dostaną dodatek węglowy?

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wprowadziła od 3 listopada 2022 roku, wprowadza w pewnych sytuacjach możliwość uzyskania kilku świadczeń na jeden adres. Jakie warunki trzeba spełnić? Przede wszystkim osoby zamieszkałe pod jednym adresem muszą tworzyć odrębne gospodarstwa domowe — jest to podstawowy element, od którego zależy wypłacenie pieniędzy. Żeby otrzymać 3000 złotych na zakup węgla, należy również wykazać, że każda rodzina mieszka w osobnym lokalu.

Dwie rodziny, które mieszkają w jednym budynku, muszą ponadto posiadać osobne piece węglowe. Jeśli w domu jest zamontowane jedno źródło ogrzewania, musi być współdzielone przez oba gospodarstwa domowe. O pozyskanie więcej, niż jednego świadczenia, mogą także ubiegać się osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku, a spełniają kryteria oraz gospodarstwa domowe, które nie zgłosiły do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej głównego źródła ogrzewania.

Decyzja dotycząca przyznania kolejnego dodatku na dany adres nie będzie wydawana jedynie na podstawie złożenia wniosku. Urzędnicy gminni, w ramach wywiadu środowiskowego, będą kontrolować prawdziwość umieszczonych we wniosku danych i dopiero na tej podstawie będzie można uzyskać świadczenie.

Ile osób z domu może dostać dodatek węglowy?

Liczba osób, które zamieszkują budynek, nie ma wpływu na ilość dodatków węglowych, jakie będzie można otrzymać. Podstawą do uzyskania większej niż jedna dopłaty, jest ilość gospodarstw domowych zamieszkujących dany budynek. W niektórych przypadkach rodzina 3-osobowa (rodzice oraz ich dorosłe dziecko) może otrzymać dwa świadczenia, gdy zamieszkują osobne lokale i mają współdzielony piec, natomiast taka sama rodzina, która mieszka w jedynym budynku, ale bez wyodrębnionych lokali, otrzyma tylko jedno świadczenie.

Czytaj także: Tak sprawdzisz stan konta ZUS. Zobacz, ile pieniędzy odłożyłeś już na emeryturę

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dodatek węglowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy