Reklama

Reklama

Duży zastrzyk gotówki dla emerytów. Sprawdź, czy jesteś na liście

Odprawa emerytalna w Polsce przysługuje każdemu pracownikowi, który przechodzi na emeryturę lub rentę. Aby ją otrzymać należy jednak spełniać określone warunki. Komu przysługuje odprawa emerytalna i ile wynosi? Od czego zależy jej wysokość?

Odprawa emerytalna 2022 - kto ją otrzyma?

Odprawa emerytalna, czyli dodatkowe wynagrodzenie dla osób przechodzących na emeryturę rentę jest wypłacane od ostatniego pracodawcy. Należy się jedynie osobom, które osiągnęły już wiek emerytalny, zyskały specjalne uprawnienia i spełniają odpowiednie warunki.

Według Kodeksu pracy (rozdział III art. 921): "każdemu pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezgodności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna".

Zobacz też: Dodatkowe pieniądze w listopadzie dla emerytów. Nie każdy senior o tym wie

Reklama

Odprawa emerytalna 2022 - ile wynosi?

Wysokość odprawy emerytalnej może zostać ustalona przez układ zbiorowy lub inny regulamin w danym zakładzie pracy. Jeśli jednak pracodawca nie uregulował takich informacji w żadnym dokumencie, to ile pieniędzy dostanie przyszły emeryt lub rencista określa Kodeks pracy. Z jego ustaleń wynika, że powinno ono zostać wypłacone w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Czytaj również: ZUS wypłaci ekwiwalent wraz z emeryturą. Sprawdź, czy dostaniesz przelew

Odprawa emerytalna po 40 latach

O odprawę emerytalną po 40 latach pracy mogą się ubiegać:

 • urzędnicy państwowi
 • pracownicy samorządów
 • pracownicy służby cywilnej
 • pracownicy sfery budżetowej
 • nauczyciele
 • górnicy
 • niektórzy pracownicy uczelni publicznych

Odprawa emerytalna 2022 - kto dostanie więcej pieniędzy?

Określono również grupy osób, których dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przejścia na emeryturę czy rentę będzie wyższe. Należą do nich urzędnicy samorządowi i państwowi. To ile otrzymają pieniędzy, będzie uwarunkowane stażem pracy:

 • Staż pracy powyżej 10 lat - odprawa w kwocie wynagrodzenie dwumiesięcznego
 • Staż pracy powyżej 15 lat - odprawa w kwocie wynagrodzenie trzymiesięcznego
 • Staż pracy powyżej 20 lat - odprawa w kwocie wynagrodzenie sześciomiesięcznego

Do grupy uprzywilejowanych Polaków, którym należy się wyższa odprawa emerytalna, zaliczają się także nauczyciele. O wysokości tej kwoty decyduje w tym przypadku również staż pracy, a przepisy te określa tzw. Karta Nauczyciela:

 • Staż pracy poniżej 20 lat - wynagrodzenie dwumiesięczne
 • Staż pracy powyżej 20 lat - wynagrodzenie trzymiesięczne

Każdy zakład pracy jest zobowiązany do wypłacenia odprawy emerytalnej osobom spełniającym wyżej wymienione warunki. W innym przypadku pracodawcy grozi nawet kara grzywny. Kodeks pracy nie określa dokładnego terminu wypłaty, jednak pieniądze powinny zostać przelane na konto emeryta/rencisty w ostatnim dniu pracy przed przejściem na emeryturę.

Jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej?

Należy zaznaczyć też, że każdy pracownik przechodzący na emeryturę, mający zatrudnienie na kilku etatach jednocześnie, otrzyma odprawę kilkukrotnie. Pracodawca będzie mógł natomiast ustalić jej wysokość niezależnie względem siebie. Jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej?

Jak podaje serwis money.pl, wyliczenia te należy wykonać tak samo, jak w przypadku ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Co więcej, odprawa emerytalna jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Czytaj także: Tym osobom ZUS może zawiesić emeryturę! Pełna lista

Wypłata odprawy emerytalnej - wniosek

Składając rezygnację z dalszego zatrudnienia, jednocześnie pracownik może złożyć pisemny wniosek o wypłacenie odprawy emerytalnej. W piśmie powinny znaleźć się dane pracownika, zakładu pracy oraz wyjaśnienie, że wraz z nabyciem prawa do emerytury, rezygnuje z dalszego zatrudnienia i nigdy wcześniej nie otrzymał odprawy. We wniosku powinna również zostać uwzględniona data sporządzenia pisma, miejscowość oraz czytelny, odręczny podpis. 

źródło: ZUS.pl

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | odprawa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy