Reklama

Reklama

ZUS wypłaci ekwiwalent wraz z emeryturą. Sprawdź, czy dostaniesz przelew

Emeryci i renciści, którzy w ramach części wynagrodzenia pobierali bezpłatny węgiel, mogą otrzymać ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Kto powinien złożyć wniosek i na jaką kwotę może liczyć?

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego mówi o tym, że część emerytów i rencistów może liczyć na ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Komu przysługuje ekwiwalent i jak złożyć odpowiedni wniosek?

Komu przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla?

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługuje:

Reklama

  • osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 roku i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych
  • wdowom, wdowcom oraz sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych
  • pracownikom kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę
  • wdowom, wdowcom oraz sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS
  • osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone
  • osobom, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym
  • osobom, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2007 roku. 

Jak ustalana jest wysokość ekwiwalentu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokość ekwiwalentu mnożąc ilość przyznanego węgla (maksymalnie trzy tony) przez przeciętną cenę zbytu węgla, ustalaną każdego roku przez Ministra Energii. Ogłaszana jest ona rokrocznie do 20 stycznia w "Monitorze Polskim".

Gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba, to wszystkim tym osobom przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny, który dzielony jest w równych częściach. 

Sprawdź także: Dodatkowe pieniądze w listopadzie dla emerytów. Nie każdy senior o tym wie

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla: Jak złożyć wymagane dokumenty?

Jeżeli prawo do ekwiwalentu ustalane jest przez ZUS po raz pierwszy, to właściwy wniosek powinno złożyć przedsiębiorstwo górnicze. Wcześniej ustala ono prawo do bezpłatnego węgla w naturze i określa we wniosku wysokość ekwiwalentu oraz czas jego przysługiwania. 

Kiedy wypłacany jest ekwiwalent pieniężny?

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wypłaca ZUS z dotacji budżetowej. Wypłata ma miejsce wraz z pobieraną emeryturą lub rentą -  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i w sierpniu - za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. 

Zobacz również: Nie każdy senior wie o tych zniżkach. Można dzięki nim sporo zaoszczędzić! 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ekwiwalent | węgiel

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy