Reklama

Reklama

Dodatkowe pieniądze w listopadzie dla emerytów. Nie każdy senior o tym wie

W listopadzie emeryci mogą ubiegać się o kilka dodatków, dzięki którym ich budżet wzrośnie. Należą do nich m.in. dodatek mieszkaniowy czy pielęgnacyjny. Części z nich przysługuje również "500 plus dla seniora". Ile wynoszą wymienione świadczenia i w jaki sposób je uzyskać?

Najniższa emerytura wynosi obecnie 1338,44 zł brutto, czyli zaledwie 1217,98 zł netto. W obliczu wciąż rosnącej inflacji jest to niewielka kwota. Aby nieco podreperować budżet domowy, seniorzy mogą skorzystać z kilku dodatków. W październiku minął termin składania wniosków o dodatek energetyczny czy dodatek osłonowy. Mimo to pozostało jeszcze kilka świadczeń, o które można wnioskować w listopadzie 2022. Warto sprawdzić, komu one przysługują.

Dodatki do emerytur w listopadzie 2022 - dodatek mieszkaniowy

Jednym ze sposobów wsparcia finansowego osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest dodatek mieszkaniowy.  Może być on przyznany zarówno osobie posiadającej własny lokal jak i wynajmującej mieszkanie. 

Reklama

Warunkiem przyznania świadczenia jest udowodnienie, że średni miesięczny dochód na osobę w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku był równy lub niższy niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli ok. 2265,01 zł). W przypadku gospodarstw wieloosobowych wskaźnik ten jest nieco niższy i wynosi 30 proc. średniego wynagrodzenia (czyli 1698,76 zł).

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy oraz zebrać niezbędną dokumentację. 

Jego wysokość nie jest ustalona odgórnie - decyduje o niej gmina. Pod uwagę branych jest kilka czynników, do których należą m.in.: wysokość dochodów oraz liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, metraż mieszkania czy wysokość kosztów związanych z utrzymaniem lokalu. 

Dodatki do emerytur 2022 - dodatek pielęgnacyjny

Z dodatku osłonowego mogą skorzystać emeryci i renciści poniżej 75 roku życia, posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Po skończeniu 75 lat jest on wypłacany z urzędu, co oznacza, że nie ma konieczności przedstawiania żadnej dodatkowej dokumentacji, czy składania wniosków. 

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany co miesiąc (zazwyczaj wraz z emeryturą), a jego aktualna wysokość wynosi  256,44 zł.

Dodatek do emerytury dla pracowników ochotniczej straży pożarnej i ratowników górskich

Świadczenie to nazywane jest również "200 plus dla seniora" i weszło w życie w 2022 r. Jest ono przeznaczone dla emerytów, którzy pracowali jako strażacy- ochotnicy lub ratownicy górscy i brali udział w akcjach mających na celu ratowanie zdrowia, lub życia ludzkiego. 

Świadczenie przysługuje mężczyznom powyżej 65 roku życia oraz kobietom powyżej 60 roku życia, posiadającym prawo do emerytury. Wynosi 200 zł. Aby otrzymać "200 plus dla seniora" należy złożyć wniosek w miejskiej lub powiatowej komendzie straży pożarnej. 

"500 plus dla seniora"

"500 plus dla seniora" to nazwa świadczenia uzupełniającego, które mimo nieco mylącej nazwy może być wypłacane osobom w różnym wieku. Jest ono bowiem przeznaczone dla pełnoletnich osób posiadających polskie obywatelstwo, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, co zostało potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Emeryci, którzy chcą skorzystać z dodatku "500 plus dla seniora" muszą również spełniać kryterium dochodowe. Ich miesięczny dochód nie może przekroczyć 1896,13 zł brutto.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS. W imieniu seniora może to zrobić opiekun lub pełnomocnik. Pieniądze wypłacane są co miesiąc, wraz ze świadczeniem podstawowym.

Czytaj również:

Emeryci mogą liczyć na wcześniejszą wypłatę. Wszystko przez kalendarz

Podwójna emerytura. Kto ma prawo do dwóch świadczeń?

Zobacz także:

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dodatki do emerytury 2022 | emerytura | seniorzy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy