Reklama

Reklama

Jak łatwo i skutecznie złożyć reklamację na żywność i napoje?

Kupiłaś żywność, która do jedzenia się nie nadaje, ale sprzedawca nie uwzględnił reklamacji? Uzyskasz pomoc w Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów.

To pierwsza tego typu instytucja działająca nie tylko w naszym kraju, także w całej Europie. Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności zostało powołane, żeby polubownie, czyli nie na drodze sądowej, rozwiązywać spory między konsumentami a sprzedawcami dotyczące żywności właśnie. Chodzi m.in. o sytuacje, gdy jej jakość jest zła albo konsumenci są wprowadzani w błąd, bo np. na etykietach znajdują się nieprawdziwe informacje albo produkty są niewłaściwie oznakowane. Centrum może też rozstrzygać spory dotyczące konkursów i loterii promocyjnych związanych z żywnością.

Konsument za złożenie wniosku do Centrum nic nie płaci, więc ta droga jest dla niego bardziej korzystna, niż gdyby dochodził swoich racji przed sądem. Trzeba jednak wiedzieć, że Centrum przyjmie sprawę tylko gdy wcześniej, mimo prób, nie udało się rozwiązać sporu. Czyli gdy np. konsument składał reklamację, ale nie została uwzględniona.

Rozwiązywaniem sporów zajmuje się zespół prawników, którzy mają doświadczenie dotyczące spraw konsumenckich i specjalizują się w przepisach dotyczących żywności. Spory rozstrzyga się w Centrum w postępowaniu mediacyjnym, czyli na zasadzie dobrej woli obydwu stron. To znaczy, że na prowadzenie takiego postępowania musi wyrazić zgodę także druga strona (w tym wypadku przedsiębiorca.

W dodatku strony mogą wycofać się z takiego postępowania na każdym jego etapie. Rozstrzygnięcie nie jest wiążące, więc nawet jeśli już zapadnie, każda ze stron może zwrócić się ze swoją sprawą do sądu. Ma to dobre strony. Załóżmy że postanowienia Centrum nie zadowalają konsumenta, bo np. liczy on na wyższe odszkodowanie. Może więc przerwać postępowanie i zwrócić się do sądu. Bez obaw, że jego sprawa się przedawniła, bo terminy przedawnienia nie biegną w czasie, gdy są prowadzone mediacje - aż do czasu zakończenia sporu.  

Reklama


By centrum zajęło się sprawą, wystarczy złożyć wniosek. Można to zrobić listem poleconym lub osobiście w siedzibie Centrum pod adresem: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8. Można też wniosek wysłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej. Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej: cprsz.pl. Można go wydrukować, wypełnić i wysłać do Centrum. Pod tym samym adresem internetowym można się zarejestrować i złożyć wniosek online.

We wniosku należy podać dane konsumenta (czyli swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon) oraz dane przedsiębiorcy, który jest drugą stroną sporu (nazwę, adres, telefon) i dołączyć potwierdzenia, że były już próby dogadania się, ale nie przyniosły rezultatu. Trzeba też określić swoje żądanie (np. wysokość odszkodowania) i rodzaj postępowania: czy chodzi nam o to, by skontaktować się osobiście z przedsiębiorcą, czy o to, by mediator przedstawił swoje obiektywne propozycje. Podst. prawna: Ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). 

Produkty żywnościowe możemy reklamować tak, jak wszystkie inne produkty, ale mamy na to mniej czasu. Konsument, który kwestionuje jakość towaru, powinien zgłosić się do sprzedawcy, u którego go kupił, nie do producenta. To sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. Reklamować można nie tylko wtedy, gdy produkt jest zepsuty. Także jeśli nie ma cech, o których istnieniu nas zapewniano. Jeśli np. na opakowaniu widnieje informacja "jogurt gęsty", a jogurt jest rzadki, to możemy go reklamować. 

Na zgłoszenie reklamacji produktu żywnościowego mamy 3 dni od dnia otwarcia opakowania lub 3 dni od dnia zakupu, jeśli towar sprzedawany był luzem. Nie można reklamować produktów po terminie przydatności. 

100 rad
Dowiedz się więcej na temat: reklamacja | klient | prawa konsumenta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy